Lom ve Žďáře

  • Paleontologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Žďár nad Metují
Obec: Žďár nad Metují
GPS: 50°32'36.122"N, 16°12'58.503"E (zobrazit na mapě)

Lůmek s úrovní základny přibližně ve výši silnice se nachází v levém svahu údolí nad tokem Pěkovského potoka (místně zvaného také Dunajka). Má zhruba západní expozici skalní stěny. Je otevřen v blízkosti zástavby na severním okraji obce nesoucí lokální pojmenování Stínadlo.

V nejspodnější části stěny lůmku se nachází vrstva vápnitých pískovců o mocnosti 3,5 – 4,0 metrů. V jejich nadloží je poloha silně vápnitých pískovců až písčitých vápenců s četnými zkamenělinami, ale je pouze 0,5 – 0,7 metrů mocná. Tu nejsvrchnější část odkrytého profilu opět tvoří jemné vápnité pískovce.

Paleontologický materiál ze střední, silně vápnité vrstvy profilu lomu presentují nejen zlomky i celistvé exempláře několika druhů mlžů, plžů, ježovek, mořských hub i mikrofosilií, ale rovněž i fukoidy, stopy po nejrůznějších aktivitách a životních projevech živočichů křídového mořského dna.

Přestože se jedná rozsahem o malý odkryv, odbornou paleontologickou prověrkou byl uznán za významné naleziště a doporučen k dalšímu podrobnějšímu průzkumu a studiu. Pro svoji snadnou a přehlednou dostupnost je lom také vhodnou i bezpečnou studijní a sběratelskou lokalitou.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na malý lom, značně zarostlý stromovým náletem.<br />

Celkový pohled na malý lom, značně zarostlý stromovým náletem.

Detailní pohled do stěny lomu na silně rozpukaný opukový masív. I takto rozrušená hornina je zdrojem křídových fosílií.<br />

Detailní pohled do stěny lomu na silně rozpukaný opukový masív. I takto rozrušená hornina je zdrojem křídových fosílií.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...