Lom ve Žďáře

  • Paleontologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Žďár nad Metují
Obec: Žďár nad Metují
GPS: 50°32'36.122"N, 16°12'58.503"E

Lůmek s úrovní základny přibližně ve výši silnice se nachází v levém svahu údolí nad tokem Pěkovského potoka (místně zvaného také Dunajka). Má zhruba západní expozici skalní stěny. Je otevřen v blízkosti zástavby na severním okraji obce nesoucí lokální pojmenování Stínadlo.

V nejspodnější části stěny lůmku se nachází vrstva vápnitých pískovců o mocnosti 3,5 – 4,0 metrů. V jejich nadloží je poloha silně vápnitých pískovců až písčitých vápenců s četnými zkamenělinami, ale je pouze 0,5 – 0,7 metrů mocná. Tu nejsvrchnější část odkrytého profilu opět tvoří jemné vápnité pískovce.

Paleontologický materiál ze střední, silně vápnité vrstvy profilu lomu presentují nejen zlomky i celistvé exempláře několika druhů mlžů, plžů, ježovek, mořských hub i mikrofosilií, ale rovněž i fukoidy, stopy po nejrůznějších aktivitách a životních projevech živočichů křídového mořského dna.

Přestože se jedná rozsahem o malý odkryv, odbornou paleontologickou prověrkou byl uznán za významné naleziště a doporučen k dalšímu podrobnějšímu průzkumu a studiu. Pro svoji snadnou a přehlednou dostupnost je lom také vhodnou i bezpečnou studijní a sběratelskou lokalitou.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na malý lom, značně zarostlý stromovým náletem.<br />

Celkový pohled na malý lom, značně zarostlý stromovým náletem.

Detailní pohled do stěny lomu na silně rozpukaný opukový masív. I takto rozrušená hornina je zdrojem křídových fosílií.<br />

Detailní pohled do stěny lomu na silně rozpukaný opukový masív. I takto rozrušená hornina je zdrojem křídových fosílií.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...