Nad příkopy

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35'2.419"N, 16°20'5.562"E

Celý skalní profil vyhlíží jako celistvý masív, obnažené martinkovické vrstvy usazené v geologickém období spodního permu (označeného jako autun) jsou však tvořeny celou řadou zhruba stejně zabarvených hornin. Svojí strukturou jsou to nejjemnější sedimenty celého broumovského souvrství. Nestejně široký pruh martinkovických vrstev prochází povrchem celé Broumovské kotliny od severozápadu (od Vižňova) až po jihovýchod (Božanov). Horninový komplex je tvořen hustě prostřídávanými vrstvami především jílovitých prachovců, také i písčitých prachovců a prachovitých pískovců. Častým pojivem jejich minerálních složek je vápnitý tmel.

Výchoz dlouhodobě ponechaný samovolnému vývoji přirozeného stavu je vlivem nestejné odolnosti jednotlivých horninových vrstev pestře modelován vystouplými i vhloubenými tvary. Především v subhorizontálním směru v podobě lišt stěnou vystupují vrstvy pevnějších hornin. Vhloubené tvary rovněž vznikají na svislých puklinách. Na úpatí stěny (při chodníku) se hromadí drobná horninová drť, stále odpadávající z celého obnaženého masívu. K největší destrukci hornin dochází na konci zimy vlivem mrazového zvětrávání, nebo po silnějších deštích.

Stěna je rovněž porostlá bylinnou a keřovitou vegetací, v jejímž souboru bylo zjištěno i několik pro Broumovsko vzácných druhů rostlin. Tato situace ještě navyšuje geologický a geomorfologický význam této lokality. Pro snadnou dostupnost a také přehlednost je velmi vhodná pro exkurzní a studijní využití.

 Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na vysoký skalní výchoz, v minulosti nesoucí východní hradební zeď města Broumova.<br />

Celkový pohled na vysoký skalní výchoz, v minulosti nesoucí východní hradební zeď města Broumova.

Detail profilu permských martinkovických vrstev tvořených častým prostřídáváním jílovců a prachovců červenohnědého zabarvení.<br />

Detail profilu permských martinkovických vrstev tvořených častým prostřídáváním jílovců a prachovců červenohnědého zabarvení.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...