Klášterní stěna

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35’7.741”N, 16°20’4.832”E

Profil horninového masívu je složen v typickém a charakteristickém zastoupení pro sled v martinkovických vrstvách, v hustě laminovaných a tenkých vrstvách jílovitých prachovců, písčitých prachovců a prachovitých pískovců při jejich neustálém prostřídávání. Pojivem těchto hornin většinou bývá vápnitý tmel. Selektivní rozvětrávání působí destruktivně, ale nestejně na celý obnažený horninový masív a pestře modeluje jeho povrch. Subhorizontálně uložené vrstvy se ve výškovém profilu střídají jeho vystupující nebo vhloubené (snadněji zvětratelné) partie skalních stěn. Nejzajímavější modelace skalního masívu bylo přírodním procesem dosaženo na skalním výchozu přímo nad dolní částí schodiště u Hladomorny – výchoz je zde rozčleněn až na jednotlivé skalní pilíře a skalní sloupy. Nachází se zde nejhodnotnější ukázka pestrosti forem modelace na permských sedimentech na celém Broumovsku.   

Lokalita je významnou ukázkou permských sedimentárních hornin a rovněž forem jejich geomorfologické modelace především účinkem klimatických zvětrávacích procesů. Vizuálně je lokalita sice přehledná, má však poněkud sníženou dostupnost a ztíženou možnost přímého kontaktu se samotným skalním výchozem. Také na této lokalitě se k důležitosti geologického aspektu přidružuje i aspekt botanický.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Nad schodištěm u Hladomorny na jižním okraji lokality Klášterní stěna postoupilo rozvětrávání masívu prachovců a jílovců až do tvorby odloučených skalních pilířů a věží.<br />

Nad schodištěm u Hladomorny na jižním okraji lokality Klášterní stěna postoupilo rozvětrávání masívu prachovců a jílovců až do tvorby odloučených skalních pilířů a věží.

Souvislá skalní stěna na které stojí i barokní stavba benediktinského kláštera je modelována častým prostřídáváním odlišně odolných vrstev permských prachovců a jílovců.<br />

Souvislá skalní stěna na které stojí i barokní stavba benediktinského kláštera je modelována častým prostřídáváním odlišně odolných vrstev permských prachovců a jílovců.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...