Pod hradbami

  • Geomorfologie
  • Petrologie
  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35'0.291"N, 16°20'0.579"E (zobrazit na mapě)

Na vysokém skalním ostrohu sevřeném mezi údolí řeky Stěnavy a údolí Hejtmánkovického potoka bylo v polovině 13. století založeno město Broumov, později po obvodu obehnané hradbami. Kolmé stěny po východním a jihovýchodním obvodu ostrohu se staly výhodnou součástí obranného systému. I po pozdějším vybourání hradeb tvoří již jen samotné skalní stěny výrazný příkrý terénní stupeň mezi úrovní starého centra  města a jeho níže položenými předměstími Broumova. Celý ostroh je tvořený permskými horninami martinkovických vrstev.

Celá skalní stěna, zřejmě zčásti uměle podélně i výškově zarovnaná, je celou škálou sedimentů martinkovických vrstev spodního permu (autun). Tvoří je převážně jílovité prachovce, písčité prachovce až prachovité pískovce při stálém prostřídávání a značně jednotném zabarvení všech těchto hornin. Pod vlivem selektivních procesů a různé odolnosti jsou jednotlivé vrstvy hornin rozlišeny jako vystupující, nebo vhloubené v povrchu odkryvu. Martinkovické vrstvy na Broumovsku vystupují v nadloží olivětínských vrstev. Původ těchto hornin značně jemné struktury je v uloženinách rozlehlých, občas zaplavovaných aluviálních plošin.

Lokalita je velice dobře přehledná a také dostupná v celé délce odkryvu. Je proto vhodná k podrobnějšímu studiu struktury i sedimentace všech podílných hornin na tomto typickém reprezentantu martinkovických vrstev.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1830Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled do stěny z permských martinkovických vrstev na jihozápadní straně skalního ostrohu, na kterém bylo ve středověku vybudováno centrum města Broumova.<br />

Celkový pohled do stěny z permských martinkovických vrstev na jihozápadní straně skalního ostrohu, na kterém bylo ve středověku vybudováno centrum města Broumova.

Detailní pohled do kolmé skalní stěny složené z různě odolných vrstev permských sedimentů.<br />

Detailní pohled do kolmé skalní stěny složené z různě odolných vrstev permských sedimentů.

Krásnou ukázku typických permských sedimentů si můžete prohlédnout přímo u parkoviště broumovského Penny Marketu.<br />

Krásnou ukázku typických permských sedimentů si můžete prohlédnout přímo u parkoviště broumovského Penny Marketu.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...