Pod hradbami

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35'0.291"N, 16°20'0.579"E

Na vysokém skalním ostrohu sevřeném mezi údolí řeky Stěnavy a údolí Hejtmánkovického potoka bylo v polovině 13. století založeno město Broumov, později po obvodu obehnané hradbami. Kolmé stěny po východním a jihovýchodním obvodu ostrohu se staly výhodnou součástí obranného systému. I po pozdějším vybourání hradeb tvoří již jen samotné skalní stěny výrazný příkrý terénní stupeň mezi úrovní starého centra  města a jeho níže položenými předměstími Broumova. Celý ostroh je tvořený permskými horninami martinkovických vrstev.

Celá skalní stěna, zřejmě zčásti uměle podélně i výškově zarovnaná, je celou škálou sedimentů martinkovických vrstev spodního permu (autun). Tvoří je převážně jílovité prachovce, písčité prachovce až prachovité pískovce při stálém prostřídávání a značně jednotném zabarvení všech těchto hornin. Pod vlivem selektivních procesů a různé odolnosti jsou jednotlivé vrstvy hornin rozlišeny jako vystupující, nebo vhloubené v povrchu odkryvu. Martinkovické vrstvy na Broumovsku vystupují v nadloží olivětínských vrstev. Původ těchto hornin značně jemné struktury je v uloženinách rozlehlých, občas zaplavovaných aluviálních plošin.

Lokalita je velice dobře přehledná a také dostupná v celé délce odkryvu. Je proto vhodná k podrobnějšímu studiu struktury i sedimentace všech podílných hornin na tomto typickém reprezentantu martinkovických vrstev.

Z archivního materiálu vypracoval : Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled do stěny z permských martinkovických vrstev na jihozápadní straně skalního ostrohu, na kterém bylo ve středověku vybudováno centrum města Broumova.<br />

Celkový pohled do stěny z permských martinkovických vrstev na jihozápadní straně skalního ostrohu, na kterém bylo ve středověku vybudováno centrum města Broumova.

Detailní pohled do kolmé skalní stěny složené z různě odolných vrstev permských sedimentů.<br />

Detailní pohled do kolmé skalní stěny složené z různě odolných vrstev permských sedimentů.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...