Pod hradbami

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35'0.291"N, 16°20'0.579"E

Na vysokém skalním ostrohu sevřeném mezi údolí řeky Stěnavy a údolí Hejtmánkovického potoka bylo v polovině 13. století založeno město Broumov, později po obvodu obehnané hradbami. Kolmé stěny po východním a jihovýchodním obvodu ostrohu se staly výhodnou součástí obranného systému. I po pozdějším vybourání hradeb tvoří již jen samotné skalní stěny výrazný příkrý terénní stupeň mezi úrovní starého centra  města a jeho níže položenými předměstími Broumova. Celý ostroh je tvořený permskými horninami martinkovických vrstev.

Celá skalní stěna, zřejmě zčásti uměle podélně i výškově zarovnaná, je celou škálou sedimentů martinkovických vrstev spodního permu (autun). Tvoří je převážně jílovité prachovce, písčité prachovce až prachovité pískovce při stálém prostřídávání a značně jednotném zabarvení všech těchto hornin. Pod vlivem selektivních procesů a různé odolnosti jsou jednotlivé vrstvy hornin rozlišeny jako vystupující, nebo vhloubené v povrchu odkryvu. Martinkovické vrstvy na Broumovsku vystupují v nadloží olivětínských vrstev. Původ těchto hornin značně jemné struktury je v uloženinách rozlehlých, občas zaplavovaných aluviálních plošin.

Lokalita je velice dobře přehledná a také dostupná v celé délce odkryvu. Je proto vhodná k podrobnějšímu studiu struktury i sedimentace všech podílných hornin na tomto typickém reprezentantu martinkovických vrstev.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled do stěny z permských martinkovických vrstev na jihozápadní straně skalního ostrohu, na kterém bylo ve středověku vybudováno centrum města Broumova.<br />

Celkový pohled do stěny z permských martinkovických vrstev na jihozápadní straně skalního ostrohu, na kterém bylo ve středověku vybudováno centrum města Broumova.

Detailní pohled do kolmé skalní stěny složené z různě odolných vrstev permských sedimentů.<br />

Detailní pohled do kolmé skalní stěny složené z různě odolných vrstev permských sedimentů.

Krásnou ukázku typických permských sedimentů si můžete prohlédnout přímo na parkovišti broumovského Penny Marketu.<br />

Krásnou ukázku typických permských sedimentů si můžete prohlédnout přímo na parkovišti broumovského Penny Marketu.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...