Hynčický lom

  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Hynčice
Obec: Hynčice
GPS: 50°37'20.017"N, 16°17'46.123"E

Vlivem pokračujících poklesů tektonického vývoje sedimentačního prostoru vnitrosudetské pánve v době počátků sedimentace broumovského souvrství (noworudských vrstev) započala silná vulkanická činnost s mohutnými výlevy láv a sedimentací mohutných těles sopečných popelovin (tufů), především v dnešních Vraních a Javořích horách. Sopečná činnost zde proběhla v několika etapách – ten první vulkanický cyklus byl ukončen ryolitovým komplexem. Na Broumovsku v Javořích horách je ryolitový komplex dělen na dvě tělesa : na těleso červenohnědých tufů ve spodní části a na těleso ignimbritů. To je 100 – 150 metrů mocné, u Hynčic asi jen 50 metrů.

Ignimbrit je velmi pevnou a celistvou horninou tvořenou spečenými produkty žhavých sopečných pyroklastik (smíšený úlomkovitý materiál vyvrhovaný ze sopečného kráteru). V jejich základní hmotě jsou drobné útržky láv melafyrů a ryolitů a drobné vyrostlice živce a křemene. Jejich barva kolísá podle rozptýleného hematitového pigmentu od světle červenofialové až po bělavou. Charakteristické jsou také odlišné skvrny kruhového nebo nepravidelného tvaru. Bělavá forma ignimbritu, vystupující především ve výběžku vulkanického komplexu u Hynčic (i v tomto lomu) je dokonce odlišena pod názvem hynčický typ ignimbritu.

Lokalita je ideální k seznámení s touto specifickou vulkanickou horninou, přístupná je nejen v lomové stěně, ale i ve značné balvanité až šterkové akumulaci ignimbritu při úpatí stěny. Již po desítky let nečinný lom je dlouhodobě využíván ke skládkování stavebního materiálu.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled do vysoké lomové stěny pevných narůžovělých permských ignimbritů s množstvím rozvolněných bloků téže horniny při jejím úpatí.<br />

Celkový pohled do vysoké lomové stěny pevných narůžovělých permských ignimbritů s množstvím rozvolněných bloků téže horniny při jejím úpatí.

Detailní pohled do lomové stěny svědčí o značné petrografické jednotě horniny a také silné rozpukanosti jejího masívu, která stoupá na hustotě směrem k původnímu povrchu terénu.<br />

Detailní pohled do lomové stěny svědčí o značné petrografické jednotě horniny a také silné rozpukanosti jejího masívu, která stoupá na hustotě směrem k původnímu povrchu terénu.

Typická skvrnitost ignimbritů je způsobena různorodým složením spečeného pyroklastického materiálu.<br />

Typická skvrnitost ignimbritů je způsobena různorodým složením spečeného pyroklastického materiálu.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...