Permská stěna

  • Geomorfologie
  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°37'19.349"N, 16°16'57.966"E

Olivětínské vrstvy jsou střední částí broumovského souvrství spodního permu (autun) a jsou jeho nejpestřejší jednotkou, horninově velmi četnou a proměnnou charakterem i minerálním složením jednotlivých sedimentů. Odkrytá stěna dokumentuje vulkanodetritické horniny svrchních olivětínských vrstev tvořených hrubšími brekciemi a slepenci rytmicky střídanými prachovitými a jílovitými červenohnědě zabarvenými aleuropelity, místy s dolomitickými konkrecemi. Vrstvy jemných aleuropelitů vícekrát oddělují vulkanodetritické vrstvy. Celý profil skalního výchozu je tvořený geologicky i mineralogicky (petrologicky) rozsáhlým souborem pestře zbarvených sedimentárních hornin.

Přírodně zajímavé a romantické prostředí nezvykle barevného skalního výchozu se již v průběhu 19. století (možná i dříve) dostalo do zájmu a bylo navštěvováno romanticky laděnými návštěvníky a výletníky. Ti se zde také nechávali na památku svojí návštěvy zvěčnit do skály vtesanými nebo alespoň barvou malovanými jmény a daty, obdobně jako to bylo tehdejším zvykem i na návštěvnických trasách v Teplických nebo v Adršpašských skalách.

Permská stěna v Hynčicích (nejlépe přístupná po mostě přes Stěnavu uprostřed obce) je z pohledu celého Broumovska a české části vnitrosudetské pánve mimořádným přírodním objektem, který je geologickými odbornými prověrkami doporučován za chráněné území. Je rovněž vhodná k obnovení její staré návštěvnické tradice, v současném pojetí jako velmi atraktivní a hodnotné lokality geoturistiky.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na lokalitu Permská stěna, jejíž kolmá až převislá stěna se nachází v pravém nárazovém břehu řeky Stěnavy zhruba uprostřed délky obce Hynčice.<br />

Celkový pohled na lokalitu Permská stěna, jejíž kolmá až převislá stěna se nachází v pravém nárazovém břehu řeky Stěnavy zhruba uprostřed délky obce Hynčice.

Detailní pohled do hladkých, pestře probarvených vrstev permských hornin. Četné vytesané nápisy a data již z průběhu 19. století svědčí o oblíbenosti tohoto zajímavého skalního výchozu mezi tehdejšími romantickými návštěvníky.<br />

Detailní pohled do hladkých, pestře probarvených vrstev permských hornin. Četné vytesané nápisy a data již z průběhu 19. století svědčí o oblíbenosti tohoto zajímavého skalního výchozu mezi tehdejšími romantickými návštěvníky.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...