Ve stržích

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°37’19.313”N, 16°16’28.692”E

Téměř celý profil skalního odkryvu je tvořený červenohnědě zbarvenými aleuropelity (prachovitými jílovci a jílovitými prachovci) s karbonátovými hlízami (tvořených vápencem nebo dolomitem), dále i písčitými prachovci a prachovitými pískovci, s velmi jemně rozlišitelnou vrstevnatostí. Uplatnění těchto jednotlivých hornin v celkové skladbě masívu je výrazně rytmické a mnohonásobně se opakuje v celé výšce obnaženého profilu. Je to zcela charakteristická sedimentace nejspodnější části martinkovických vrstev, od jejich báze (kontaktu s podložními olivětínskými vrstvami) až po vrstvy tzv. vižňovského obzoru, ve kterém se v pestřeji zbarvených aleuropelitech nacházejí i silicity a vápnité vrstvy.

Lokalita je v současné době hůře dostupná, nejlépe od polí při horním okraji svahu za přístupu od Hynčic, nebo od Jetřichova. Je však značně hodnotná a zajímavá nejen z hlediska její geologické, ale především geomorfologické situace.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Detailní pohled do skalních rozsedlin a strží, svisle členících skalní výchoz na jednotlivé skalní sruby. Podle charakteru terénu lokalita také dostala i svoje pojmenování.<br />

Detailní pohled do skalních rozsedlin a strží, svisle členících skalní výchoz na jednotlivé skalní sruby. Podle charakteru terénu lokalita také dostala i svoje pojmenování.

Celkový pohled na jeden z řady skalních výchozů lokality Ve stržích nad pravým nárazovém břehem řeky Stěnavy.<br />

Celkový pohled na jeden z řady skalních výchozů lokality Ve stržích nad pravým nárazovém břehem řeky Stěnavy.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...