Alpská víska - lom

  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Meziměstí
Obec: Meziměstí
GPS: 50°37'4.639"N, 16°14'48.740"E

Podložní hrubé pískovce mají příměs valounů křemene, kvarcitu, ryolitů i krystalických břidlic, mají karbonátový (vápnitý) nebo hematitový (železitý) tmel a jsou pevné, jen hrubě vrstvené a narušené puklinami. Pískovce jsou součástí jetřichovského obzoru, který tvoří nejvyšší část martinkovických vrstev a současně i nejvyšší část broumovského souvrství permu.

Nadložní trutnovské souvrství buduje část pahorkatiny Broumovské kotliny v okolí Meziměstí a Jetřichova a k jeho nejlepším odkryvům patří nárazový břeh Stěnavy západně od Meziměstí, zářezy železniční trati v úseku Meziměstí – Březová a také tento lom u Alpské vísky. Na kontaktu s pískovcovým podložím je trutnovské souvrství horninově výrazně odlišeno a je tvořeno tzv. bazálními psefity. Je to pestrý soubor brekcií a slepenců tvořených úlomky ryolitů i tufů s písčitou i prachovitou příměsí, jen občas prostoupenou karbonátovým tmelem. Celý soubor má červenavé zbarvení a lehce rozvětrává – i v tomto lomu tvoří osypy.

Svojí geologickou a mineralogickou situací patří tato lokalita k hodnotným a významným. Protože je rovněž snadno dostupná, je rovněž vhodná jako studijní objekt a pro geoturistické využívání.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na lomovou stěnu dobře dokumentuje výrazné rozhraní mezi pevnými pískovci martinkovických vrstev v podloží a silně rozpadavými pestrými sedimenty trutnovského souvrství v nadloží.<br />

Celkový pohled na lomovou stěnu dobře dokumentuje výrazné rozhraní mezi pevnými pískovci martinkovických vrstev v podloží a silně rozpadavými pestrými sedimenty trutnovského souvrství v nadloží.

Detailní snímek charakteru červených podložních pískovců nejvyšší polohy martinkovických vrstev s různým úklonem puklin dělících celý jejich profil.<br />

Detailní snímek charakteru červených podložních pískovců nejvyšší polohy martinkovických vrstev s různým úklonem puklin dělících celý jejich profil.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...