Mufloní skála

  • Geomorfologie
  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Heřmánkovice
Obec: Heřmánkovice
GPS: 50°39'28.006"N, 16°19'50.062"E

Permské vulkanity je možno dělit do dvou hlavních skupin, na kyselé horniny ryolitoidy (ryolity a ryolitová pyroklastika – ignimbrity a tufy) a na až bazické horniny souhrnně označované melafyry, nověji také andezitobazalty. Situace uplatnění vulkanických hornin na celkové stavbě Javořích hor je daleko složitější, než je tomu například na dalším velkém vulkanickém komplexu Broumovské vrchoviny, ve Vraních horách. Zhruba ji lze shrnout, že v jihovýchodní polovině Javořích hor se uplatňují především melafyry mladších olivětínských vrstev, zatímco v severozápadní části je horský masív tvořen ignimbrity a tufy (tvořících tzv. ryolitový komplex) starších noworudských vrstev. Vulkanická aktivita v dnešních Javořích horách probíhala ve dvou časově oddělených fázích.

Vulkanické horniny vedle řady umělých odkryvů v kamenolomech vystupují také v několika přirozených skalních výchozech, poznamenaných navíc jejich intenzivním přemodelováním vlivem silného uplatnění zvětrávacích procesů.

Skalní výchoz Mufloní skály se nachází v ryolitovém komplexu, před závěrem Heřmánkovického údolí při soutoku dvou hlavních zdrojnic Heřmánkovického potoka, necelé 2 km od konce zástavby obce Heřmánkovice. Vystupuje na levém severovýchodním břehu údolí. Silně rozčleněný výchoz je součástí strukturního hřbítku sestupujícího od hlavního hřebene a skály v jeho čele nad údolím vystupují v šířce asi 100 metrů, a stupňovitě i na výšku asi 20 metrů.  Při okrajích jsou podél puklin vyčleněny i samostatně stojící skalní pilíře. Na povrchové modelaci skalního výchozu se uplatnilo především mrazové zvětrávání, jehož účinnost dokládají nejen ostré hrany samotných skalních výchozů, ale i úpatní halda odpadlých skalních bloků s dochovanými ostrými hranami.

Tento skalní výchoz patří k největším a nejvýraznějším v Javořích horách, a přesto že je dnes při pohledu z údolí značně zacloněn lesem, je při opatrnosti dobře přístupný. Je tak hodnotnou i vhodnou lokalitou pro geoturistiku.   

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na část Heřmánkovického údolí se skalním srubem Mufloní skály, tvořícím vysoké skalní čelo hřbetu upadajícího příkře do hlubokého a sevřeného údolí.<br />

Celkový pohled na část Heřmánkovického údolí se skalním srubem Mufloní skály, tvořícím vysoké skalní čelo hřbetu upadajícího příkře do hlubokého a sevřeného údolí.

Detailní pohled do stěny a k vrcholu členitého skalního srubu s charakteristickým reliéfem mrazového srubu s ostrohranným rozpadem ryolitového skalního masívu.<br />

Detailní pohled do stěny a k vrcholu členitého skalního srubu s charakteristickým reliéfem mrazového srubu s ostrohranným rozpadem ryolitového skalního masívu.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...