Bulty u Šléglu

  • Pedologie

Podloží: Kvartér
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Křinice
Obec: Křinice
GPS: 50°35'12.703"N, 16°17'19.498"E

V intenzivně kultivovaných a především strojově obdělávaných zemědělských plochách je jen výjimečně možné setkat se s půdními nebo zemními tvary, které vznikají až delším, i mnohaletým nerušeným vývojem. Patří k nim i bulty, které se v nerušeném přírodním prostředí tvoří především na vlhkých a občas zatápěných loukách. I v případě výskytu u Šléglu vznikla skupina bultů na okraji slatinné louky na podmáčeném břehu malého toku (je výpustí a odvodem přepadu v hrázi rybníka), kam se již dlouhou řadu let nedalo zajet se strojovou technikou.

Bulty se tvoří při střídavém zatápění kořenů trav, ostřic a dalších bylin, kdy při vyšší hladině vody částečně odumírají a kořeny i stonky se rozpadají. Po opadnutí vody ale rostliny vždy od kořenů vyrazí znovu. Z odumřelých částí rostlin i kořenů se pak neustálým opakováním tohoto procesu postupně vytváří a nad okolní úroveň půdy narůstá kopulovitý až homolovitý půdní a zemitý tvar, na jehož vrcholu vždy přirůstá nová vegetace, zatímco stará vegetace již splývá dolů po povrchu zemního tvaru a postupně se rovněž rozpadá. Tyto organické zbytky spolu s minerální složkou zachycenou při periodickém zatápění vodou pak vytvářejí půdní substrát podílející se na nabývající hmotě a tvaru bultu. Tvar bultu tedy vzniká za přispění živé i neživé přírody a jako mladý, i současně vznikající půdní tvar, je řazen do nyní probíhající čtvrtohorní (kvartérní) geologie.

Ukázkově vyvinutá skupina bultů u Šléglu je velmi hodnotným příkladem tohoto přírodního a dnes již značně vzácného zemního jevu a pro snadnou dostupnost je i lokalitou vhodnou pro seznámení s tímto fenoménem.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na celou skupinu bultů, za stromovým porostem vystupuje hráz rybníka Šlégl.<br />

Celkový pohled na celou skupinu bultů, za stromovým porostem vystupuje hráz rybníka Šlégl.

Detailní snímek skupiny bultů v době vegetačního klidu - zemní tvar je zcela překryt slehlou vegetační složkou jevu.<br />

Detailní snímek skupiny bultů v době vegetačního klidu - zemní tvar je zcela překryt slehlou vegetační složkou jevu.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...