Bohdašín - písník

  • Geologie

Podloží: Perm, Trias, Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Vernéřovice
Obec: Vernéřovice
GPS: 50°35'58.655"N, 16°12'45.029"E

Lom se nachází při západní straně silnice z Bohdašína do Vernéřovic severně od železniční zastávky Bohdašín. Prostor lomu je současnou situací nadělen na dvě části. V jižní, náletem různých dřevin zarostlé části se (blíže k domkům před žel. zastávkou) nachází černou skládkou a sesutou zeminou částečně krytá transgrese křídových mořských sedimentů na podloží suchozemských sedimentů triasu.

Triasové pískovce jsou světle šedé kaolinické, místy s načervenalými šmouhami. Pískovce jsou z větší části jemnozrnné, složené ze zrn bílého křemene, jejich povrch je mírně zvlněný. Na ně nasedá místy až 100 cm mocná vrstva bazálního křídového slepence, plážového sedimentu samotné mořské transgrese. Je tvořen především křemennými valouny, dále různě barevnými valouny buližníků, rul, fylitů a červených vápenců s limonitickým tmelem. Tyto slepence náhle přicházejí do nadložních křídových (cenomanských) kaolinických pískovců se závalky glaukonitu.

Ve stěně severní části lomu se nachází odkryv geologického zlomu s výrazným rozhraním. Sedimenty triasu se nacházejí vlevo, sedimenty permu vpravo od zlomové linie.

Lokalita byla odbornou prověrkou vyhodnocena jako významná z hlediska geologie i tektoniky hornin vnitrosudetské pánve a navržena k vyhlášení za chráněné území.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na odkryv v lomové stěně písníku v Bohdašíně (snímek z průběhu terénní exkurze odborného semináře „Trias v Broumovské kotlině“).<br />

Celkový pohled na odkryv v lomové stěně písníku v Bohdašíně (snímek z průběhu terénní exkurze odborného semináře „Trias v Broumovské kotlině“).

Snímek dokládá prostřídávání triasových písčitých a drobně valounovitých sedimentů v čočkovitém profilu s mocností jednoho až několika decimetrů. <br />

Snímek dokládá prostřídávání triasových písčitých a drobně valounovitých sedimentů v čočkovitém profilu s mocností jednoho až několika decimetrů.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...