U Hadrovny

  • Paleontologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°32'0.561"N, 16°13'38.170"E

 V hluboce zaříznutém údolí Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi, u kterých Ledhujka vtéká do silnějšího toku řeky Metuje se nachází několik přírodních skalních výchozů i umělých odkryvů, které společně dobře reprezentují geologické, mineralogické, paleontologické i geomorfologické poměry slínovcových hornin z křídového období středního turonu. Nalézají se po obou svazích údolí Ledhujky.

Umělé odkryvy U Hadrovny pravděpodobně vznikly v době stavby náhonu. Jsou vždy jen několik metrů dlouhé a až 2,5 metru vysoké. Obnaženými křídovými horninami jsou písčité vápence, písčité jílovce a vápnité prachovce s vložkami nebo čočkami dolomitických pískovců. Mají mocnost 0,1 - 0,3 metru a od ostatních hornin jiný barevný (šedavý) odstín. Především z vápnitých vrstev jsou známé paleontologické nálezy zbytků křídových mořských živočichů.

Selektivní zvětrávací procesy se na umělém odkryvu uplatňují prozatím hlavně na vrstevních spárách a na kolmých puklinách přirozené kvádrovcové odlučnosti křídových hornin. Na stěnách odkryvu se rovněž vyskytují vápnité nebo i jílovité inkrustace a povlaky, které však rychle zvětrávají a rozpadají se.

Vizuálně je lokalita přehledná z pěšiny sledující náhon, přímo k odkryvům je však přístup zalesněným svahem nad nimi od Splachova, nebo od cesty do Radešova. Lokalita má shodné poměry, vlastnosti a význam jako lokalita Na Splachově v protějším svahu údolí.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Jeden z více odkryvů na lokalitě, ve stěně jsou dobře patrné vrstevní spáry i svislé pukliny, na nichž dochází k rychlejšímu rozvětrávání horninového materiálu. Patrný je rovněž rozpad horniny v partiích v blízkosti povrchu terénu. <br />

Jeden z více odkryvů na lokalitě, ve stěně jsou dobře patrné vrstevní spáry i svislé pukliny, na nichž dochází k rychlejšímu rozvětrávání horninového materiálu. Patrný je rovněž rozpad horniny v partiích v blízkosti povrchu terénu.

Celkový pohled na další odkryv, značně zarostlý vegetací. Snímek však dobře dokládá současný stav lokality.<br />

Celkový pohled na další odkryv, značně zarostlý vegetací. Snímek však dobře dokládá současný stav lokality.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...