U Hadrovny

  • Geologie
  • Paleontologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°32'0.561"N, 16°13'38.170"E (zobrazit na mapě)

 V hluboce zaříznutém údolí Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi, u kterých Ledhujka vtéká do silnějšího toku řeky Metuje se nachází několik přírodních skalních výchozů i umělých odkryvů, které společně dobře reprezentují geologické, mineralogické, paleontologické i geomorfologické poměry slínovcových hornin z křídového období středního turonu. Nalézají se po obou svazích údolí Ledhujky.

Umělé odkryvy U Hadrovny pravděpodobně vznikly v době stavby náhonu. Jsou vždy jen několik metrů dlouhé a až 2,5 metru vysoké. Obnaženými křídovými horninami jsou písčité vápence, písčité jílovce a vápnité prachovce s vložkami nebo čočkami dolomitických pískovců. Mají mocnost 0,1 - 0,3 metru a od ostatních hornin jiný barevný (šedavý) odstín. Především z vápnitých vrstev jsou známé paleontologické nálezy zbytků křídových mořských živočichů.

Selektivní zvětrávací procesy se na umělém odkryvu uplatňují prozatím hlavně na vrstevních spárách a na kolmých puklinách přirozené kvádrovcové odlučnosti křídových hornin. Na stěnách odkryvu se rovněž vyskytují vápnité nebo i jílovité inkrustace a povlaky, které však rychle zvětrávají a rozpadají se.

Vizuálně je lokalita přehledná z pěšiny sledující náhon, přímo k odkryvům je však přístup zalesněným svahem nad nimi od Splachova, nebo od cesty do Radešova. Lokalita má shodné poměry, vlastnosti a význam jako lokalita Na Splachově v protějším svahu údolí.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Jeden z více odkryvů na lokalitě, ve stěně jsou dobře patrné vrstevní spáry i svislé pukliny, na nichž dochází k rychlejšímu rozvětrávání horninového materiálu. Patrný je rovněž rozpad horniny v partiích v blízkosti povrchu terénu. <br />

Jeden z více odkryvů na lokalitě, ve stěně jsou dobře patrné vrstevní spáry i svislé pukliny, na nichž dochází k rychlejšímu rozvětrávání horninového materiálu. Patrný je rovněž rozpad horniny v partiích v blízkosti povrchu terénu.

Celkový pohled na další odkryv, značně zarostlý vegetací. Snímek však dobře dokládá současný stav lokality.<br />

Celkový pohled na další odkryv, značně zarostlý vegetací. Snímek však dobře dokládá současný stav lokality.

Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Koncert ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...