Jetřichovský písník

  • Geologie

Podloží: Trias
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°35'59.752"N, 16°14'44.227"E

Těžené zvětralé pískovce jsou součástí bohdašínského souvrství ze spodní části triasu. Jsou středně až hrubě zrnité s příměsí valounů a značně rozpadavé. Obsahují rovněž kaolinické a jílovité složky. Jsou používané místně především jako maltařské písky.

Dnem ložiska prochází vrstva v mocnosti dm až 1 metru, která je zpevněna tak, že musí být pro využívání drcena. Dočasně je hromaděna v haldách felonie, kde je možné seznámení s touto specifickou částí zdejších písčitých vrstev. Je vytvořena stálým prostřídáváním vrstviček pískovce a vrstviček rezavě zabarvené jezerní železné rudy. Ta zde sedimentovala současně se vznikem vrstev pískovce na jeho povrchu s mělkým rozplavem s kalužinami železem nasycených vod za součinnosti bakterií, řas a dalších nižších rostlin Tato vrstva železitého pískovce je specifikem této lokality. Od železité inkrustace, později přeměněné do slabé vrstvičky železné rudy, je odvozen i její název „páskovaná železná ruda“.

Lokalita je v řadě několika odkryvů triasových hornin při západním okraji Broumovské kotliny velmi vhodnou k seznámení s jejich zdejší zvýšenou pestrostí. Vzhledem k tomu že lokalita je stále v těžebním provozu je nutné exkurzní a studijní návštěvy projednat s provozovatelem pískovny.  

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík, Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na plochu Jetřichovského písníku. V pozadí vrchol Honského Špičáku - nejsevernějšího výběžku hrany Broumovských stěn.<br />

Celkový pohled na plochu Jetřichovského písníku. V pozadí vrchol Honského Špičáku - nejsevernějšího výběžku hrany Broumovských stěn.

Triasové písky jsou dobývány postupným plošným odtěžováním vrstev nestejně zpevněného písčitého materiálu. Specifikou lokality je nadložní vrstva železitého pískovce - páskované železné rudy, jejíž balvany nalezneme především při východním okraji písníku.<br />

Triasové písky jsou dobývány postupným plošným odtěžováním vrstev nestejně zpevněného písčitého materiálu. Specifikou lokality je nadložní vrstva železitého pískovce - páskované železné rudy, jejíž balvany nalezneme především při východním okraji písníku.

Okraje při západním ohraničení písníku (pokud jsou očistěny od suti) poskytují přehled o sedimentačních poměrech zdejších triasových pískovců. Hromady balvanů jsou deponií skrývky pevných pískovců tmelených jezerní železnou rudou.<br />

Okraje při západním ohraničení písníku (pokud jsou očistěny od suti) poskytují přehled o sedimentačních poměrech zdejších triasových pískovců. Hromady balvanů jsou deponií skrývky pevných pískovců tmelených jezerní železnou rudou.

Pohled na odkrytý profil triasových sedimentů ve staré lomové stěně Jetřichovského písníku za současnou betonárkou (snímek z průběhu terénní exkurze odborného semináře Trias v Broumovské kotlině).<br />

Pohled na odkrytý profil triasových sedimentů ve staré lomové stěně Jetřichovského písníku za současnou betonárkou (snímek z průběhu terénní exkurze odborného semináře Trias v Broumovské kotlině).

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...