Jetřichovský písník

  • Geologie

Podloží: Trias
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°35'59.752"N, 16°14'44.227"E

Těžené zvětralé pískovce jsou součástí bohdašínského souvrství ze spodní části triasu. Jsou středně až hrubě zrnité s příměsí valounů a značně rozpadavé. Obsahují rovněž kaolinické a jílovité složky. Jsou používané místně především jako maltařské písky.

Dnem ložiska prochází vrstva v mocnosti dm až 1 metru, která je zpevněna tak, že musí být pro využívání drcena. Dočasně je hromaděna v haldách felonie, kde je možné seznámení s touto specifickou částí zdejších písčitých vrstev. Je vytvořena stálým prostřídáváním vrstviček pískovce a vrstviček rezavě zabarvené jezerní železné rudy. Ta zde sedimentovala současně se vznikem vrstev pískovce na jeho povrchu s mělkým rozplavem s kalužinami železem nasycených vod za součinnosti bakterií, řas a dalších nižších rostlin Tato vrstva železitého pískovce je specifikem této lokality. Od železité inkrustace, později přeměněné do slabé vrstvičky železné rudy, je odvozen i její název „páskovaná železná ruda“.

Lokalita je v řadě několika odkryvů triasových hornin při západním okraji Broumovské kotliny velmi vhodnou k seznámení s jejich zdejší zvýšenou pestrostí. Vzhledem k tomu že lokalita je stále v těžebním provozu je nutné exkurzní a studijní návštěvy projednat s provozovatelem pískovny.  

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na plochu Jetřichovského písníku. Hromady balvanitého materiálu jsou deponií tvrdých vrstev železitých pískovců, tmelených a zpevněných vrstvičkami jezerní železité rudy.<br />

Celkový pohled na plochu Jetřichovského písníku. Hromady balvanitého materiálu jsou deponií tvrdých vrstev železitých pískovců, tmelených a zpevněných vrstvičkami jezerní železité rudy.

Okraje při západním ohraničení písníku (pokud jsou očistěny od suti) poskytují přehled o sedimentačních poměrech zdejších triasových pískovců. <br />

Okraje při západním ohraničení písníku (pokud jsou očistěny od suti) poskytují přehled o sedimentačních poměrech zdejších triasových pískovců.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...