Vižňov - u kostela

  • Paleontologie
  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Vižňov
Obec: Meziměstí
GPS: 50°38'44.979"N, 16°14'29.134"E

Martinkovické vrstvy jsou nejmladším členem broumovského souvrství které dosahuje mocnosti až 1000 metrů. Nejsvrchnější člen souvrství se vyznačuje převahou jemnozrnných červenohnědých prachovců a jílovců s barevně pestře odlišenými pestrými polohami se silicity a vápenci. Tyto méně mocné, ale silně vápnité sedimenty tvoří v rámci martinkovických vrstev samostatný vižňovský, hejtmánkovický a jetřichovský obzor.

Samotný vižňovský obzor je složen ze souboru pestrobarevných aleuropelitů s vložkami vrstevnatých karbonátových prachovců, jílovců a hlíz silicitů. Jako ve všech ostatních obzorech martinkovických vrstev, i vižňovský obzor ve vápnitých horninách obsahuje permské fosílie, ale jen v malé mocnosti (pouze několika dm). Je to případ i odkryvu ve Vižňově. Obzor je však sledovatelný v průběhu po celé Broumovské kotlině.

Odkryv se nachází na levém břehu Vižňovského potoka za velkým, nyní z větší části vybouraným zemědělským dvorem, v blízkosti Vižňovského potoka. Lokalita (v podobě dlouhé meze) se táhne těsně za stavební parcelou kolmo od cesty vedoucí z obce Vižňov do osady Pomeznice. Odkryv je orientačně snadno identifikovatelný a rovněž snadno dostupný.

Odborný a sběratelský význam a důležitost odkryvu jsou nyní potlačeny jeho současným stavem, kdy je celý zarostlý křovím a zasutý zeminou z nadloží.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na nízký, nyní však značně zasutý a stromovým náletem zarostlý odkryv skrývající geologicky i paleontologicky důležitý profil z období permu.<br />

Celkový pohled na nízký, nyní však značně zasutý a stromovým náletem zarostlý odkryv skrývající geologicky i paleontologicky důležitý profil z období permu.

Detailní snímek menší, silně rozvětralé části profilu, který by si zasloužil nového odkrytí.<br />

Detailní snímek menší, silně rozvětralé části profilu, který by si zasloužil nového odkrytí.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...