Hornický skanzen Důl Jan Šverma v Žacléři

  • Geologie
  • Paleontologie
  • Hornictví

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Lampertice
Obec: Lampertice
GPS: 50°40'8.752"N, 15°55'37.427"E (zobrazit na mapě)

Areál dolu Jan Šverma, nacházející se něco přes 2 km severovýchodně od centra Žacléře, je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. O zachování vyjímečné technické památky po ukončení těžby v roce 1992, založení a zpřístupnění hornického skanzenu se zasloužila obecně prospěšná společnost Důl Jan Šverma o.p.s. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách je pro návštěvníky vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, dále je k vidění expozice starých důlních map, paleontologických nálezů, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu. K expozici rovněž patří možnost prohlídky časti jámy Julie, větracího kanálu a zařízení ventilátorovny, dále i vyhlídky na panorama Krkonoš a Královeckého Špičáku z těžní věže jámy Jan.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://www.djs-ops.cz/cinnosti/hornicky-skanzen-zaclerZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na areál Hornického skanzenu Důl Jan Šverma s komplexem důlních budov a těžních věží jam Jan a Julie, v pozadí rekultivovaná halda vytěžené hlušiny.<br />

Celkový pohled na areál Hornického skanzenu Důl Jan Šverma s komplexem důlních budov a těžních věží jam Jan a Julie, v pozadí rekultivovaná halda vytěžené hlušiny.

Důlní strojovna s těžním strojem a prohlídkovou epozicí zkamenělin, důlních map a fotografií.<br />

Důlní strojovna s těžním strojem a prohlídkovou epozicí zkamenělin, důlních map a fotografií.

Paleontologická expozice z bohatých nálezů vyjímečně zachovalých rostlinných fosílií v uhlonosných vrstvách ukazuje nevídanou rozmanitost karbonské flóry.<br />

Paleontologická expozice z bohatých nálezů vyjímečně zachovalých rostlinných fosílií v uhlonosných vrstvách ukazuje nevídanou rozmanitost karbonské flóry.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...