Důl Vilemína ve Žďárkách

  • Paleontologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Žďárky
Obec: Žďárky
GPS: 50°28'22.983"N, 16°14'47.007"E

Bývalý uhelný důl, opuštěný od dvacátých let minulého století, nalezneme na samé hranici s Polskem v horní části údolí Strouženského potoka asi 1 km východně od severního konce obce Žďárky. Uhelné sloje, těžené na dole, patří dolsko - žďáreckým vrstvám žacléřského souvrství svrchního karbonu. Z celkového počtu šesti slojí byly na dole těženy především dvě stratigraficky nejvyšší sloje, zvané 3. a 4.sloj. Nejstálejší byla 3.sloj (až 2 m mocnosti), nejlepší uhlí měla 4.sloj (stratigraficky nejmladší). Důlní pole bylo otevřeno 360 m dlouhou úpadní jámou hloubenou ve 3.sloji.

Na místě dolu se dnes nacházejí zarostlé zbytky starých odvalů (hald) zaplňujících údolí a jedna důlní budova, v níž je provozováno sezónní turistické občerstvení. Ve vyrubaném materiálu částečně odkrytého odvalu se v železitých pískovcích a šedých jílovcích (lupcích) poměrně bohatě nachází drobné otisky zuhelnatělých karbonských rostlin - především olistění a větviček stromovitých plavuní (rodu Lepidodendron), kmínků stromovitých přesliček (rodu Calamites) nebo řídce i drobných listů kapradin. V okolních údolních sedimentech z rozvětralých pískovců a slepenců se ojediněle vyskytují také úlomky prokřemenělých kmenů permokarbonských dřevin - araukaritů. Asi 400 metrů jihozápadně od bývalého dolu nalezneme ve svahu nad cestou dnes již sotva znatelné zavalené ústí dědičné štoly z dob někdejší těžby, které však lehce najdeme podle trvale vyvěrajícího poměrně silného pramene železité důlní vody, zbarvující kamenité dno potůčku jasně rezavými usazeninami vysrážených kysličníků železa.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Zbytky zarostlé uhelné haldy jsou vděčným zdrojem drobných rostlinných zkamenělin karbonského stáří.<br />

Zbytky zarostlé uhelné haldy jsou vděčným zdrojem drobných rostlinných zkamenělin karbonského stáří.

V hlušině haldy můžete nalézt třeba otisky listů stromovitých plavuní, a při troše štěstí v okolních kamenitých údolních sedimentech i kousek prokřemenělého kmene karbonského předchůdce dnešních jehličnanů - araukaritu. <br />

V hlušině haldy můžete nalézt třeba otisky listů stromovitých plavuní, a při troše štěstí v okolních kamenitých údolních sedimentech i kousek prokřemenělého kmene karbonského předchůdce dnešních jehličnanů - araukaritu.

Bývalá důlní budova je zrekonstruována a majitel v ní provozuje sezónní turistické občerstvení.<br />

Bývalá důlní budova je zrekonstruována a majitel v ní provozuje sezónní turistické občerstvení.

Z nedaleké zavalené dědičné štoly vyvěrá silně železitá důlní voda.<br />

Z nedaleké zavalené dědičné štoly vyvěrá silně železitá důlní voda.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...