Vysoká skála

  • Geomorfologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Šonov u Broumova
Obec: Šonov
GPS: 50°36'50.762"N, 16°24'4.165"E (zobrazit na mapě)

Od severního konce obce Šonov se směrem k severovýchodu zvedá táhlý ostrý zalesněný boční hřeben Javořích hor, končící zploštělým vrcholem Czernina (727 m n.m.), tyčícím se v hlavním hřbetu pohoří těsně za státní hranicí. Tento výrazný rozvodní hřeben, jehož severozápadní úbočí prudce stoupá z rokle horního toku Šonovského potoka, se nazývá Vysoká skála. Je budován poměrně mocnými vrstvami méně pevných permských vulkanických hornin ryolitového složení – tufů a ignimbritů, obnažených po hřebenu formou oblých skalních výchozů. A právě mocnost, charakter a pevnost hornin zde, v oblasti s relativně vysokými vodními srážkami, způsobuje charakteristickou lineární erozi a modelaci terénu v ostrý hřeben s prudkými úbočími a velkým převýšením. Geotop představuje typické horniny permského vulkanismu v Javořích horách s ukázkami specifické povrchové modelace mrazovým zvětráváním a exfoliace (odloupávání tenkých povrchových vrstev horniny na skalních výchozech).

Další informace:  http://lokality.geology.cz/1843

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Na oblých skalních výchozech můžeme vidět typické znaky mrazového zvětrávání včetně exfoliace.<br />

Na oblých skalních výchozech můžeme vidět typické znaky mrazového zvětrávání včetně exfoliace.

Ostrý rozvodní hřeben vznikl erozí méně pevných vulkanických hornin - především tufů relativně velké mocnosti.<br />

Ostrý rozvodní hřeben vznikl erozí méně pevných vulkanických hornin - především tufů relativně velké mocnosti.

Pro pyroklastické horniny (vzniklé spečením úlomkovitého vulkanického materiálu) je specifická poréznost a barevná nesourodost.<br />

Pro pyroklastické horniny (vzniklé spečením úlomkovitého vulkanického materiálu) je specifická poréznost a barevná nesourodost.

Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Koncert ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...