Vysoká skála

  • Geomorfologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Šonov u Broumova
Obec: Šonov
GPS: 50°36'50.762"N, 16°24'4.165"E (zobrazit na mapě)

Od severního konce obce Šonov se směrem k severovýchodu zvedá táhlý ostrý zalesněný boční hřeben Javořích hor, končící zploštělým vrcholem Czernina (727 m n.m.), tyčícím se v hlavním hřbetu pohoří těsně za státní hranicí. Tento výrazný rozvodní hřeben, jehož severozápadní úbočí prudce stoupá z rokle horního toku Šonovského potoka, se nazývá Vysoká skála. Je budován poměrně mocnými vrstvami méně pevných permských vulkanických hornin ryolitového složení – tufů a ignimbritů, obnažených po hřebenu formou oblých skalních výchozů. A právě mocnost, charakter a pevnost hornin zde, v oblasti s relativně vysokými vodními srážkami, způsobuje charakteristickou lineární erozi a modelaci terénu v ostrý hřeben s prudkými úbočími a velkým převýšením. Geotop představuje typické horniny permského vulkanismu v Javořích horách s ukázkami specifické povrchové modelace mrazovým zvětráváním a exfoliace (odloupávání tenkých povrchových vrstev horniny na skalních výchozech).

Další informace:  http://lokality.geology.cz/1843

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Na oblých skalních výchozech můžeme vidět typické znaky mrazového zvětrávání včetně exfoliace.<br />

Na oblých skalních výchozech můžeme vidět typické znaky mrazového zvětrávání včetně exfoliace.

Ostrý rozvodní hřeben vznikl erozí méně pevných vulkanických hornin - především tufů relativně velké mocnosti.<br />

Ostrý rozvodní hřeben vznikl erozí méně pevných vulkanických hornin - především tufů relativně velké mocnosti.

Pro pyroklastické horniny (vzniklé spečením úlomkovitého vulkanického materiálu) je specifická poréznost a barevná nesourodost.<br />

Pro pyroklastické horniny (vzniklé spečením úlomkovitého vulkanického materiálu) je specifická poréznost a barevná nesourodost.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...