Lom Libeč

  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Zlatá Olešnice
Obec: Zlatá Olešnice
GPS: 50°35'59.659"N, 15°56'53.463"E

Bazaltandezity (melafyry) v lomu u Libče vystupují ve výše zmíněných vrstvách v mocnosti 60 m a táhnou se v délce 1 km. V lomu jsou dobře pozorovatelné 2 lávové proudy (spodní s výraznou sloupcovitou odlučností, svrchní proud značně rozpadavý) a svrchní kontakt tělesa s nadložními pískovci petrovických vrstev. Bazaltandezit je zde masivní, jemnozrnný, má mikroporfyrickou až porfyrickou texturu a intersertální základní hmotu, ve které je hlavním minerálem lištovitý plagioklas. Kromě plagioklasu je v základní hmotě i klinopyroxen, devitrifikované vulkanické sklo a limonitový pigment. Z vyrostlic jsou zastoupeny nejčastěji kalcit–limonitové pseudomorfózy po olivínu, ojediněle také plagioklas.

Další informace:  http://lokality.geology.cz/3378

 

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Částečně zatopený opuštěný bazaltandezitový (melafyrový) lom pomalu zarůstá náletovými dřevinami.<br />

Částečně zatopený opuštěný bazaltandezitový (melafyrový) lom pomalu zarůstá náletovými dřevinami.

Ve staré lomové stěně jsou patrné struktury lávových proudů s výraznou sloupcovitou odlučností.<br />

Ve staré lomové stěně jsou patrné struktury lávových proudů s výraznou sloupcovitou odlučností.

Základním typem původně těžené horniny je pevný masivní jemnozrnný bazaltandezit.<br />

Základním typem původně těžené horniny je pevný masivní jemnozrnný bazaltandezit.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...