Lom Libeč

  • Mineralogie
  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Zlatá Olešnice
Obec: Zlatá Olešnice
GPS: 50°35'59.659"N, 15°56'53.463"E (zobrazit na mapě)

Bazaltandezity (melafyry) v lomu u Libče vystupují ve výše zmíněných vrstvách v mocnosti 60 m a táhnou se v délce 1 km. V lomu jsou dobře pozorovatelné 2 lávové proudy (spodní s výraznou sloupcovitou odlučností, svrchní proud značně rozpadavý) a svrchní kontakt tělesa s nadložními pískovci petrovických vrstev. Bazaltandezit je zde masivní, jemnozrnný, má mikroporfyrickou až porfyrickou texturu a intersertální základní hmotu, ve které je hlavním minerálem lištovitý plagioklas. Kromě plagioklasu je v základní hmotě i klinopyroxen, devitrifikované vulkanické sklo a limonitový pigment. Z vyrostlic jsou zastoupeny nejčastěji kalcit–limonitové pseudomorfózy po olivínu, ojediněle také plagioklas.

Další informace:  http://lokality.geology.cz/3378

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Částečně zatopený opuštěný bazaltandezitový (melafyrový) lom pomalu zarůstá náletovými dřevinami.<br />

Částečně zatopený opuštěný bazaltandezitový (melafyrový) lom pomalu zarůstá náletovými dřevinami.

Ve staré lomové stěně jsou patrné struktury lávových proudů s výraznou sloupcovitou odlučností.<br />

Ve staré lomové stěně jsou patrné struktury lávových proudů s výraznou sloupcovitou odlučností.

Základním typem původně těžené horniny je pevný masivní jemnozrnný bazaltandezit.<br />

Základním typem původně těžené horniny je pevný masivní jemnozrnný bazaltandezit.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...