Geologický koutek - Polická křídová pánev

  • Petrologie
  • Hydrogeologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°32'15.908"N, 16°14'3.719"E (zobrazit na mapě)

Nevšední geologický koutek je vybudován jako exteriérová expozice v parčíku v ulici Na Babí nedaleko Komenského náměstí v Polici nad Metují. Jsou zde představeny horniny a zkameněliny nejen z Polické křídové pánve, ale také z Jestřebích hor, Broumovské kotliny i hraničních Javořích hor.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://www.meu-police.cz/e_download.php?file=data/editor/365cs_2.pdf&original=Informa%C4%8Dn%C3%AD+tabule+-+strana+I..pdfZpět na seznam geologických lokalit >

Geologický koutek se nachází v parku v ulici Na Babí, naproti budově Muzea města Police nad Metují.<br />

Geologický koutek se nachází v parku v ulici Na Babí, naproti budově Muzea města Police nad Metují.

Oboustranná informační tabule s geologickou mapou, schématy, podrobnými texty a fotografiemi Vám podá vyčerpávající populárně-odborné informace o oblasti Polické pánve i širšího okolí.<br />

Oboustranná informační tabule s geologickou mapou, schématy, podrobnými texty a fotografiemi Vám podá vyčerpávající populárně-odborné informace o oblasti Polické pánve i širšího okolí.

Na informační tabuli najdete i názornou schématickou kresbu Polické křídové pánve.<br />

Na informační tabuli najdete i názornou schématickou kresbu Polické křídové pánve.

Představené ukázky hornin z jednotlivých vrstev a lokalit jsou velmi podrobně zkompletovány ze všech petrografických typů i fosílií, které se v daných vrstvách vyskytují (na snímku karbonské arkózy a slepence s araukarity).<br />

Představené ukázky hornin z jednotlivých vrstev a lokalit jsou velmi podrobně zkompletovány ze všech petrografických typů i fosílií, které se v daných vrstvách vyskytují (na snímku karbonské arkózy a slepence s araukarity).

Zastavení, seznamující s využitím pískovce jako stavebního a architektonického dekoračního materiálu.<br />

Zastavení, seznamující s využitím pískovce jako stavebního a architektonického dekoračního materiálu.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...