Suchodolská Niagára

  • Geomorfologie
  • Hydrogeologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Suchý Důl
Obec: Suchý Důl
GPS: 50°32'45.105"N, 16°16'46.881"E (zobrazit na mapě)

Nejsnáze přístupný a též nejznámější stálý vodopád pískovcových roklí Polických stěn, a vlastně i celých Broumovských stěn, se ukrývá mezi zalesněnými skalami horního toku potoka Ledhujky. Lokalitu najdete těsně nad horním koncem obce Suchý Důl v ústí Hájkovy rokle na hranici Národní přírodní památky Polické stěny. Představuje poměrně drobný, ale geomorfologicky zajímavý dvoustupňový vodopád na přítoku potoka Ledhujky, neprůchodně uzavírající zúžený dolní konec pískovcové rokle. Pod převislým skalním prahem je v pískovcovém podloží turonského stáří vymletý mohutný kamenný hrnec s malým jezírkem. Drobný potůček, který tuto zajímavost vytvořil, pramení v rašelinných mokřadech rozšířených vyšších partií členité rokle. O tomto původu vypovídá nahnědlé zbarvení vody, pozorovatelné v samotném potůčku nebo v jezírku pod vodopádem. Lokalita je vděčným cílem i za zimních toulek přírodou, kdy při mrazivém počasí drobný proud rašelinné vody vytváří na skalním prahu romantický barevný ledopád.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://www.vodopady.info/cz/orlice/Orlice.php?page=niagara



Zpět na seznam geologických lokalit >

Rezavé zbarvení vody v jezírku pod vodopádem svědčí o jejím původu v rašelinných mokřinách ve vyšších partiích pískovcové rokle.<br />

Rezavé zbarvení vody v jezírku pod vodopádem svědčí o jejím původu v rašelinných mokřinách ve vyšších partiích pískovcové rokle.

Nevelký, ale geomorfologicky zajímavý vodopád Suchodolská Niagára zurčí na skalním prahu neprůchodného ústí Hájkovy rokle.<br />

Nevelký, ale geomorfologicky zajímavý vodopád Suchodolská Niagára zurčí na skalním prahu neprůchodného ústí Hájkovy rokle.

Hluboký a široký skalní hrnec pod vodopádkem vznikl střídavým erozním působením proměnlivého proudu vody a mrazu na pískovcový skalní podklad.<br />

Hluboký a široký skalní hrnec pod vodopádkem vznikl střídavým erozním působením proměnlivého proudu vody a mrazu na pískovcový skalní podklad.

V mrazivém počasí se drobný vodopád mění v impozantní ledový stalagnát.<br />

V mrazivém počasí se drobný vodopád mění v impozantní ledový stalagnát.

Voda mizející v hlubině kamenné suti pod vodopádem zalévá vše do křišťálového ledu.<br />

Voda mizející v hlubině kamenné suti pod vodopádem zalévá vše do křišťálového ledu.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...