Lom Královec

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Královec
Obec: Královec
GPS: 50°39'55.037"N, 15°59'30.197"E (zobrazit na mapě)

Lom Královec se nachází 2 km jihovýchodně od obce Královec v západním úbočí výrazného geomorfologického útvaru Vraních hor, v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskem. Představuje činný stěnový osmietážový lom, kde jsou odkryty a těženy pevné vulkanické horniny. Tento lom je názorným příkladem charakteru efuzivních (výlevných) hornin permského ryolitového komplexu, a to v podobě většinou světle růžově hnědého nebo nafialovělého felzitického ryolitu. V okolí Královce tvoří ryolitový komplex morfologicky velmi nápadné těleso s mocností až 400 m a nachází se v nadloží noworudských vrstev. Na těžených horninách je také dobře patrná variabilita minerálního složení, struktur a textur místních hornin, vzniklých v několika fázích pozdně-prvohorního vulkanizmu.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/3389Zpět na seznam geologických lokalit >

Starý lom - opuštěná spodní etáž lomu Královec.<br />

Starý lom - opuštěná spodní etáž lomu Královec.

Lomová stěna odtěžené jižní části Starého lomu dosahuje výšky 25-30 metrů.<br />

Lomová stěna odtěžené jižní části Starého lomu dosahuje výšky 25-30 metrů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...