Hraniční hřbet

  • Geologie
  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Horní Adršpach
Obec: Adršpach
GPS: 50°38'37.953"N, 16°4'41.073"E (zobrazit na mapě)

Hraniční hřbet představuje typickou vnější kuestu severozápadního okraje Polické křídové pánve. Česko-polská hranice zde probíhá přímo po hraně této ukloněné pískovcové plošiny s výškou okrajových skalních stěn až 10 metrů.

Na hraně kuesty, tvořené cenomanskými až spodně-turonskými pískovci svrchně křídového stáří (cca 95 milionů let), si můžete prohlédnout typický kvádrový rozpad těchto pískovců podle systému paralelních vertikálních puklin, doprovázený řícením skal pod hranou kuesty a výskytem řady osamocených skalek typu tors. Na skalních výchozech jsou patrné formy selektivního zvětrávání a eroze v podobě drobných skalních lišt, vhloubených skalních mís nebo hřibovitých tvarů. Pohodlnou prohlídku geomorfologických a geologických zajímavostí kuesty Hraničního hřbetu Vám zajistí značená pohraniční cesta klidnou přírodou s minimálním převýšením po většině trasy, a zpestřená občasnými dalekými výhledy lesními průseky přes údolí polské říčky Zadrna na hřeben vulkanických Vraních hor na pozadí Krkonoš.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1498Zpět na seznam geologických lokalit >

Selektivní zvětrávání zvýrazňuje na skalních blocích vrstevnatost kvádrových pískovců.<br />

Selektivní zvětrávání zvýrazňuje na skalních blocích vrstevnatost kvádrových pískovců.

Řícení skal pod hranou kuesty.<br />

Řícení skal pod hranou kuesty.

Prudce se svažující polskou stranu Hraničního hřbetu pokrývají mohutné akumulace zřícených skalních bloků.<br />

Prudce se svažující polskou stranu Hraničního hřbetu pokrývají mohutné akumulace zřícených skalních bloků.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...