Žaltman

  • Geomorfologie
  • Petrologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Starý Sedloňov
Obec: Velké Svatoňovice
GPS: 50°33'9.681"N, 16°3'6.352"E (zobrazit na mapě)

Lokalita se rozkládá asi 2 km severně od Malých Svatoňovic na hřebenu nejvyššího bodu Jestřebích hor - Žaltman se dvěma vrcholy. Celá lokalita patří stratigraficky ke komplexu žaltmanských arkóz ve spodní části jíveckých vrstev odolovského souvrství svrchně-karbonského stáří. Označení žaltmanské arkózy bylo přijato právě podle názvu nejvyššího vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu. Typické žaltmanské arkózy jsou v čerstvém stavu světle šedé s nádechem do růžova nebo do fialova. V přirozených a tudíž navětralých odkryvech jsou většinou šedohnědé, řidčeji načervenale hnědé. Vesměs převládají hrubozrnné typy. Arkózy tvoří masivní lavice nebo šikmo svrstvené sety. Šikmé zvrstvení je zdůrazněno římsovitým vyvětráním vrstviček. Slepence, tvořící v arkózách decimetrové až jednometrové polohy, mají často spodní plochu výrazně erozní. Směrem do nadloží přecházejí často slepence v arkózy s příměsí valounů. Je zde i malý kmen araukaritu. Hrubozrnné arkózy mají typický kvádrový rozpad a vytvářejí blokové sutě na úpatí skal. Blokový rozpad horniny podnítil i vznik malé pseudojeskyně v jihovýchodní části hřebene - tzv. Lotrandova sluj.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/295Zpět na seznam geologických lokalit >

Skalní výchoz žaltmanských arkóz s polohou hrubozrnného slepence na hřebenu Jestřebích hor.<br />

Skalní výchoz žaltmanských arkóz s polohou hrubozrnného slepence na hřebenu Jestřebích hor.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...