• Geologie
  • Petrologie
  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Obec: Velké SvatoňoviceZpět na seznam geologických lokalit >

Na stěnách bělavých křemenných pískovců je selektivním zvětráváním jasně zvýrazněno zvrstvení terigenního (úlomkovitého) sedimentu.<br />

Na stěnách bělavých křemenných pískovců je selektivním zvětráváním jasně zvýrazněno zvrstvení terigenního (úlomkovitého) sedimentu.

Skalní výchoz světlešedých křemenných kvádrových pískovců s reliktním balvanem selektivně zvětralého nadložního hrubozrnného železitého pískovce na severním vrcholu Čížkových kamenů.<br />

Skalní výchoz světlešedých křemenných kvádrových pískovců s reliktním balvanem selektivně zvětralého nadložního hrubozrnného železitého pískovce na severním vrcholu Čížkových kamenů.

Severní stěny Čížkových kamenů tvoří pevné křemenné pískovce s ostrohrannou kvádrovitou odlučností a výraznými znaky intenzivního mrazového zvětrávání. V důsledku procesu řícení skal je úbočí pokryté mocnými akumulacemi skalních bloků. <br />

Severní stěny Čížkových kamenů tvoří pevné křemenné pískovce s ostrohrannou kvádrovitou odlučností a výraznými znaky intenzivního mrazového zvětrávání. V důsledku procesu řícení skal je úbočí pokryté mocnými akumulacemi skalních bloků.

Typický mrazový srub na východním okraji severní stěny Čížkových kamenů.<br />

Typický mrazový srub na východním okraji severní stěny Čížkových kamenů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...