Borek

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Žďárky
Obec: Žďárky
GPS: 50°28'19.716"N, 16°14'23.041"E (zobrazit na mapě)

Malý starý opuštěný lom v typických rezavě hnědých karbonských horninách s výrazně odlišnou zrnitostí obnažených vrstev můžete objevit v nejvýchodnějším cípu Jestřebích hor, 1 km severovýchodně od centra obce Žďárky nedaleko Hronova.

Dnes již silně zarůstající lomek byl vylámán a posléze opuštěn někdy v polovině 20. století na úpatí kopce Borek přímo vedle cesty vedoucí údolím Strouženského potoka ze Žďárek k bývalému uhelnému dolu Vilemína. Těženým kamenem, především pro lokální stavební účely, zde byly pevné hrubozrnné pískovce a slepence petrovických vrstev, jejichž název je odvozen od obce Petrovice u Malých Svatoňovic. Tam jsou tyto výrazné vrstvy hrubých slepenců specifického složení s polohami tvrdých pískovců obnaženy na mnoha rozsáhlejších skalních výchozech po jihozápadním úbočí Jestřebích hor. Lomem odkryté petrovické vrstvy, jako nejmladší člen stratigraficky vyděleného žacléřského souvrství, tvoří nadloží starších dolsko-žďáreckých vrstev slepenců, pískovců a šedých aleuropelitů (jemnozrnných usazených hornin) s uhelnými slojemi, těženými na dole Vilemína, vzdáleném asi 600 metrů na severovýchod. Na lomových stěnách lokality Borek můžeme podle formy uložení úlomkovitého kamenného materiálu – zrn a valounů, sledovat průběh a změny sedimentačních podmínek v období svrchního karbonu někdy před 310 miliony let a vyvozovat z toho představy o tehdejším vzhledu zdejší krajiny, podnebných podmínkách i změnách počasí. Šikmé uložení původně vesměs horizontálních vrstev sedimentárních hornin a puklinové narušení skalního masívu pak vypovídá o tektonických pochodech (pohybech zemské kůry).

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/305Zpět na seznam geologických lokalit >

Malý lom je po asi 60 letech nečinnosti silně zarostlý náletovými dřevinami.<br />

Malý lom je po asi 60 letech nečinnosti silně zarostlý náletovými dřevinami.

Lomová stěna dnes dosahuje výšky 4-5 metrů.<br />

Lomová stěna dnes dosahuje výšky 4-5 metrů.

Ve vrstvách pevných pískovců jsou polohy výrazně hrubozrnného materiálu.<br />

Ve vrstvách pevných pískovců jsou polohy výrazně hrubozrnného materiálu.

V lomové stěně je patrná vrstevnatost poloh různé zrnitosti sedimentovaného (usazeného) materiálu a úklon původně subhorizontálních vrstev způsobený vlivem tektonických pohybů.<br />

V lomové stěně je patrná vrstevnatost poloh různé zrnitosti sedimentovaného (usazeného) materiálu a úklon původně subhorizontálních vrstev způsobený vlivem tektonických pohybů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...