Kryštofovy kameny

  • Geomorfologie
  • Paleontologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Rtyně v Podkrkonoší
Obec: Rtyně v Podkrkonoší
GPS: 50°31'29.705"N, 16°5'59.517"E

Hřeben Jestřebích hor při západním okraji Broumovské vrchoviny je protáhlý ve směru SZ-JV v délce asi 25 kilometrů, tvořený sedimentárními horninami prvohorního, karbonského stáří. V hřebenové partii a na vnitřních svazích této mohutné kuesty převažují horniny jíveckých vrstev (ve vývoji žaltmanských slepenců a arkóz), hlouběji v masívu se nacházejí i mocné sloje černého uhlí žacléřského a odolovského souvrství, až donedávna těžené.

Karbonské slepence a arkózy na hřebenu a vnitřních svazích Jestřebích hor tvoří množství skalních výchozů, některé jsou v podobě svahových skalních srubů, jinde celých skalních defilé, skalních hřebenů a pilířů, nebo izolovaných skalisek typu tors. Na jejich vzniku se podílelo především intenzivní mrazové zvětrávání v ledových dobách pleistocénních glaciálů, ale i pozdější vlivy dalších zvětrávacích procesů. Jsou významnou složkou zdejší přírody.

Jednu ze skupin skalních výchozů tvoří i Kryštofovy kameny, které se nacházejí v blízkosti osady Odolov, nad silnicí Jívka – Odolov. Skalní sruby zde vytvářejí lineární řadu na bočním hřebenu upadajícím směrem k objektu bývalého Tmavého dolu (dnes Domov důchodců). Skalní výchozy zpřístupněné zeleně značenou turistickou stezkou jsou nejen příhodnou a velmi hodnotnou ukázkou sedimentárních poměrů karbonských pískovců (arkóz) a slepenců jíveckých vrstev, ale i jejich zajímavou geomorfologií.

Kryštofovy kameny byly od roku 1956 státní přírodní rezervací, zrušenou však v roce 1965. Byly chráněny jako jedna z nejvýznamnějších lokalit s výskytem araukaritů v Čechách. Tyto geologicky významné fosílie však byly sběrateli většinou nešetrně vylámány a v přírodě se dnes vyskytují jen ojediněle. S hojnými nálezy araukaritů v minulosti je však možno se setkat i v blízkém okolí. Byly používány jako ozdobný kámen do zahrad, na pomníky apod.  Jeden z takových pomníků vytvořený z velkých bloků těchto zkamenělin lze spatřit v blízké osadě Odolov a dalších okolních obcích.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Největší ze skalních srubů Kryštofových kamenů (se základnou 9 x 7 metrů a výškou 7 metrů) je dobře přístupnou ukázkou skaliska typu tors, zbytku původně souvislého skalního hřbítku tvořeného červenavými karbonskými slepenci a pískovci.<br />

Největší ze skalních srubů Kryštofových kamenů (se základnou 9 x 7 metrů a výškou 7 metrů) je dobře přístupnou ukázkou skaliska typu tors, zbytku původně souvislého skalního hřbítku tvořeného červenavými karbonskými slepenci a pískovci.

Další skalní srub ve skupině Kryštofových kamenů. Spodní část masívu s hustší frekvencí vrstevních spár je ve střední části této partie narušena nevhodným vylamováním araukaritů (prokřemenělých zbytků karbonských dřevin).<br />

Další skalní srub ve skupině Kryštofových kamenů. Spodní část masívu s hustší frekvencí vrstevních spár je ve střední části této partie narušena nevhodným vylamováním araukaritů (prokřemenělých zbytků karbonských dřevin).

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...