Lom Pasa

  • Geologie

Podloží: Trias
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°35'37.968"N, 16°15'12.963"E

Písník a lom se nachází pod sedlem Pasa pod severním úpatím Honského Špičáku (652,2 m n.m., v Broumovských stěnách) při silnici Náchod - Broumov, 500 metrů západně od křižovatky Broumov - Jetřichov - Pěkov. V tomto lomu byl v minulosti těžen triasový pískovec jako stavební kámen a ve zvětralých partiích i jako písek. Jeho těžba již byla pozastavena a prostor lomu o přibližné ploše 50 x 100 metrů je dnes jen občasně využíván ke skládkování materiálu používaného k opravě silnice.

Lokalita stále kvalitního a přehledného odkryvu triasových pískovců byla po provedených odborných prověrkách navržena nejen k evidenci jako evidovaná lokalita, ale případně i k další územní ochraně a svojí přehledností a snadnou dostupností i k využívání pro odborné a popularizační exkurze.

Zdejší bohdašínské souvrství spodního triasu se na povrchu Broumovské vrchoviny vyskytuje jak v podcelku Žacléřské vrchoviny, tak i v podcelku Meziměstské vrchoviny, na vzájemně vzdálených a plošně nepříliš rozsáhlých výchozech či odkryvech, vystupujících zpod nadložních křídových hornin Polické vrchoviny. V Meziměstské vrchovině se výchozy triasu vyskytují pouze v jejím západním okraji při úpatí Broumovských stěn, Příkré stráně a Mračného vrchu, místy na kontaktu s nadložními křídovými horninami.

V celém území ČR se trias na povrchu vyskytuje na Broumovsku, Trutnovsku a v pásmu Moravských Karpat. Zdejší triasové výchozy a odkryvy proto mají značný, dosud ještě nedoceněný význam.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

V lokalitě Lom Pasa je nejsnadněji přístupný a atraktivní odkryv triasových sedimentů v Broumovské kotlině s ukázkou střídání jemnějších kaolinických pískovců a velmi chaoticky uložených hrubých arkóz.<br />

V lokalitě Lom Pasa je nejsnadněji přístupný a atraktivní odkryv triasových sedimentů v Broumovské kotlině s ukázkou střídání jemnějších kaolinických pískovců a velmi chaoticky uložených hrubých arkóz.

V lomové stěně si můžete prohlédnout ukázkové příklady různých typů zvrstvení písčitých sedimentů.<br />

V lomové stěně si můžete prohlédnout ukázkové příklady různých typů zvrstvení písčitých sedimentů.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...