Lom Pasa

  • Geologie

Podloží: Trias
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°35'37.968"N, 16°15'12.963"E

Písník a lom se nachází pod sedlem Pasa pod severním úpatím Honského Špičáku (652,2 m n.m., v Broumovských stěnách) při silnici Náchod - Broumov, 500 metrů západně od křižovatky Broumov - Jetřichov - Pěkov. V tomto lomu byl v minulosti těžen triasový pískovec jako stavební kámen a ve zvětralých partiích i jako písek. Jeho těžba již byla pozastavena a prostor lomu o přibližné ploše 50 x 100 metrů je dnes jen občasně využíván ke skládkování materiálu používaného k opravě silnice.

Lokalita stále kvalitního a přehledného odkryvu triasových pískovců byla po provedených odborných prověrkách navržena nejen k evidenci jako evidovaná lokalita, ale případně i k další územní ochraně a svojí přehledností a snadnou dostupností i k využívání pro odborné a popularizační exkurze.

Zdejší bohdašínské souvrství spodního triasu se na povrchu Broumovské vrchoviny vyskytuje jak v podcelku Žacléřské vrchoviny, tak i v podcelku Meziměstské vrchoviny, na vzájemně vzdálených a plošně nepříliš rozsáhlých výchozech či odkryvech, vystupujících zpod nadložních křídových hornin Polické vrchoviny. V Meziměstské vrchovině se výchozy triasu vyskytují pouze v jejím západním okraji při úpatí Broumovských stěn, Příkré stráně a Mračného vrchu, místy na kontaktu s nadložními křídovými horninami.

V celém území ČR se trias na povrchu vyskytuje na Broumovsku, Trutnovsku a v pásmu Moravských Karpat. Zdejší triasové výchozy a odkryvy proto mají značný, dosud ještě nedoceněný význam.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

V lokalitě Lom Pasa je nejsnadněji přístupný a atraktivní odkryv triasových sedimentů v Broumovské kotlině s ukázkou střídání jemnějších kaolinických pískovců a velmi chaoticky uložených hrubých arkóz.<br />

V lokalitě Lom Pasa je nejsnadněji přístupný a atraktivní odkryv triasových sedimentů v Broumovské kotlině s ukázkou střídání jemnějších kaolinických pískovců a velmi chaoticky uložených hrubých arkóz.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...