Pod klášterní zahradou

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35'13.871"N, 16°20'3.862"E

Horniny permu a triasu tvořící výplň Meziměstské vrchoviny na jejím povrchu vystupují od východu k  západu ve sledu od nejstarších po nejmladší : nejstarší jsou novorudské vrstvy, následně olivětínské vrstvy a martinkovické vrstvy - společně tvoří broumovské souvrství. Jako mladší dále následují trutnovské souvrství a bohuslavické souvrství již svrchního permu. Na těchto nejmladších permských sedimentech leží bohdašínské souvrství, které však již náleží do následného geologického období triasu.      
V jiných polohách odkryvů martinkovických vrstev, především v pravobřežním nárazovém srubu řeky Stěnavy a jejích přítoků se k prachovcům a jílovcům přidávají i barevně odlišné polohy s pevnějšími silicity a s vápenci vižňovského, hejtmánkovického a jetřichovského obzoru. Nárazový břeh Stěnavy s příkrým svahem táhlých, jen krátce přerušovaných pahorků v celé délce pravobřežní vzniká gravitačním zahlubováním a erozí řeky do pravobřežních hornin po sklonu geologických vrstev.

Celkově jsou martinkovické vrstvy lehce zvětratelné a rozpadavé, proto jejich odkryvy rychleji podléhají změnám jejich reliéfu. Místy ( ve skalních srubech a stěnách v pravobřeží Stěnavy) se vyskytují i vhloubené pseudokrasové jevy jako skalní převisy, případně i drobné puklinové nebo rozsedlinové jeskyňky, jejichž tvar rovněž podléhá rychlým proměnám reliéfu až po zánik podzemního jevu. Současná jeskynní forma (viz foto) na okraji evidované lokality při pěší komunikaci (se schodištěm pod klášterem) je umělou dutinou z období 2. světové války.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Na snímku je dobře patrná skladba martinkovických vrstev s prostřídáváním sedimentace kompaktnějších a pevnějších poloh s polohami snadněji rozpadavými.<br />

Na snímku je dobře patrná skladba martinkovických vrstev s prostřídáváním sedimentace kompaktnějších a pevnějších poloh s polohami snadněji rozpadavými.

Na povrchu břidlicové skalní stěny je patrná nestejná odolnost jednotlivých vrstev horniny se vznikem pevnějších říms i vhloubených partií. Patrný je rovněž úklon původně subhorizontální sedimentace martinkovických vrstev.<br />

Na povrchu břidlicové skalní stěny je patrná nestejná odolnost jednotlivých vrstev horniny se vznikem pevnějších říms i vhloubených partií. Patrný je rovněž úklon původně subhorizontální sedimentace martinkovických vrstev.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...