Šedá niva

  • Mineralogie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Rožmitál
Obec: Broumov
GPS: 50°35'43.571"N, 16°21'56.250"E

Rovinatější část Broumovské kotliny mezi úpatím vulkanických Javořích hor a údolím řeky Stěnavy je tvořena sedimenty olivětínských a martinkovických vrstev z období permu, jejichž připovrchový zvětralinový profil tvoří i ornou půdu podhorských zemědělských obcí - v tomto případě obce Rožmitál. Zemědělská půda zde má charakteristické červenavé zbarvení od kysličníků železa. V mírně vhloubených úpadech někde bývá toto červenavé zbarvení potlačeno a přechází až do zbarvení šedavého, které je způsobeno větší příměsí sprašových hlín. Odtud také pochází místně používané pojmenování velkého a dlouhého úpadu procházejícího západně od obce mezi silnicí Broumov - Rožmitál a známou, modře značenou turistickou cestou z Broumova do horní části obce Rožmitál.

Půda je zde tvořena rozvětralými prachovci, jílovci i jemnozrnnými pískovci, které byly v sedimentačním sledu hustě prostřídané. Do zvětralin těchto hornin byly druhotně splachem z vyšších poloh sneseny i zvětraliny vulkanických hornin a minerály, ve vulkanitech vzniklé až druhotně v postvulkanické fázi. Vedle úlomků výlevných hornin a jejich tufů se vyskytují úlomky, případně i celé oválné geody s dutinami vyplněnými krystaly čirého (křišťál) nebo barevného (záhněda, ametyst) křemene, ale rovněž achátů a řadou dalších forem peckovitých nebo žilných chalcedonů, které jsou řazené do skupiny polodrahokamů.

Vhodným obdobím pro sběr uvedených minerálů z povrchu zemědělských ploch je čas po podzimní nebo jarní orbě těchto pozemků, poté především po deštích kdy jsou tyto minerály „omyté“ deštěm a vizuálně se dobře rozpoznají. Každá z těchto lokalit v podhůří Javořích hor má poněkud odlišný soubor nalézaných druhotných hornin a minerálů. Všechny proto mají značný odborný i sběratelský význam a hodnotu. 

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na mělký a dlouhý úpad v polích od silnice Broumov - Rožmitál ve směru k Benešovu. Vpravo boží muka Čápův křížek, v pozadí vulkanické Javoří hory.<br />

Celkový pohled na mělký a dlouhý úpad v polích od silnice Broumov - Rožmitál ve směru k Benešovu. Vpravo boží muka Čápův křížek, v pozadí vulkanické Javoří hory.

Detailní pohled osou úpadu u Rožmitálu zvaného Šedá niva, jíž vede mělká odvodňovací rýha se spádem na Černý (Rožmitálský) potok.<br />

Detailní pohled osou úpadu u Rožmitálu zvaného Šedá niva, jíž vede mělká odvodňovací rýha se spádem na Černý (Rožmitálský) potok.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...