U chaloupky

  • Geomorfologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Radešov nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°31'32.728"N, 16°13'26.399"E

Skalní sruby výrazně vystupující nad levým nárazovým břehem říčky Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi ( poblíž městské ČOV) jsou přerušeny soutěskou, ve které se propojují dvě příkře zaříznuté rýhy sestupující od horní hrany strukturní plošiny zastavěné domy osady Radešov. Obě erozní rýhy roklinatého profilu jsou ve svém dnu protékané slabými a jen občasnými vodními toky, které kaskádovitě přetékají přes obnažené skalní stupně vykazující kvádrovcový rozpad horniny. Obě rýhy pak zcela krátkým společným tokem vyúsťují sevřenou soutěskou do říčky Ledhujky.

Skalní ostroh sevřený mezi jižní erozní strž a mezi tok Ledhujky tvoří vysoký skalní pilíř, na jehož obnaženém masívu se výrazně uplatnila selektivní modelace tvorbou drobných i větších vhloubených pseudokrasových tvarů a výklenků. Při úpatí ostrohu obtékaného Ledhujkou se na modelaci rovněž uplatňuje erozní síla jejího proudu podřezáváním skalního masívu.

V prvních 10 až 12 metrech nad tokem říčky je skalní masív tvořen mocnou polohou vápnitých pískovců až písčitých vápenců. Nad nimi je více než 2 metry mocná poloha písčitých vápenců s vápnitými konkrecemi, ve které se nacházejí do masívu nejvíce vhloubené výklenky a dutiny pseudokrasového charakteru. Další asi půl metru mocnou polohu vápnitého pískovce vystřídají v nadloží uložené, asi 2 metry mocné písčité vápence opět s konkrecemi. Skalní profil je při vrcholu masívu zakončen téměř nevrstvenou polohou vápnitých pískovců.

Profil je rovněž bohatý svým paleontologickým obsahem, se skladbou fosílií i doupat mořských živočichů i stop po jejich aktivitách shodných s dalšími geologickými lokalitami v údolí Ledhujky.

Pojmenování lokality se váže k domku, zvanému Tyrolská chaloupka, který stojí na kamenné podezdívce nad Ledhujkou při vyústění strže do údolí. Domek si zde nechal postavit italský stavební inženýr, který v letech 1873-75 řídil práce při ražení nedalekého železničního tunelu pod Velkými Petrovicemi. Ještě i dnes domek svým stavebním charakterem stále působí exoticky …

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
 Zpět na seznam geologických lokalit >

Jižní ze strží je příkře zahloubena do skalního masívu a její po většinu roku jen slabá vodoteč stéká přes četné skalní stupně.<br />

Jižní ze strží je příkře zahloubena do skalního masívu a její po většinu roku jen slabá vodoteč stéká přes četné skalní stupně.

Vysoký skalní pilíř sevřený mezi jižní strž a tok Ledhujky je na vysokém skalním čele bohatě modelován – v partiích s menší odolností (ve střední části stěny) vznikají vhloubené tvary až podzemní pseudokrasové dutiny.<br />

Vysoký skalní pilíř sevřený mezi jižní strž a tok Ledhujky je na vysokém skalním čele bohatě modelován – v partiích s menší odolností (ve střední části stěny) vznikají vhloubené tvary až podzemní pseudokrasové dutiny.

Tyrolská chaloupka italského inženýra z dob stavby nedalekého železničního tunelu stojí přímo při ústí erozní strže do toku říčky Ledhujky.<br />

Tyrolská chaloupka italského inženýra z dob stavby nedalekého železničního tunelu stojí přímo při ústí erozní strže do toku říčky Ledhujky.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...