Petrovice - u mostu

  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°31’19.976”N, 16°12’52.302”E

Skalní výchoz se nalézá při úpatí ostrohu pískovcové strukturní plošiny Žděřiny v místě propojení dvou údolí při soutoku řeky Metuje a říčky Ledhujky na severovýchodním okraji zástavby obce Velké Petrovice. Skalní výchoz se nachází při silničním mostu přes řeku Metuji v levobřeží údolí (v protiproudním směru nad soutokem s Ledhujkou).

Odkryv byl při umělé úpravě zarovnán tak, že půdorys úpatí nynější stěny má pilovitý průběh, jehož stěny jsou vylámané podle směru přirozeného kvádrovcového rozpadu horniny, zhruba ve směru SZ-JV , s druhým směrem zhruba kolmým na první. Především střední část délky profilu přechází ze spodní, uměle upravené stěny do svrchní přírodní části skalního výchozu. Tyto partie jsou modelované selektivním zvětráváním do prostřídávání vystupujících nebo zahloubených partií již silně narušených částí skalního masívu. Největší destrukce je v linii výrazných puklin, rozšířených místy až do podoby rozsedlin.

V odkryvu samotném jsou dobře patrné prachovcovo-slínovcové vrstvy obsahující hojné bochníkovité a kulovité konkrece nebo i souvislejší vrstvy prachovitých spongilitických vápenců, které jsou pro toto souvrství charakteristické. Vápnité prachovce mají jemnou prachovitou strukturu s kalciovým nebo křemitým tmelem. Běžně se v nich nacházejí karbonátové schránky makro- a mikrofosilií. Horninotvornou složkou jsou kalcifikované nebo prokřemenělé jehlice mořských hub, tvořících i velmi pevné slínovce zvané „modráky“, využívané i ve stavebnictví.

Dobře přístupný horninový odkryv je velmi vhodnou lokalitou s ukázkou geologické i tektonické situace křídových hornin charakteristických pro střední turon.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na lokalitu výrazně dokládá, že větší část stěny (její spodní a střední část) je umělý odkryv, jen horní část je původním přírodním skalním výchozem.<br />

Celkový pohled na lokalitu výrazně dokládá, že větší část stěny (její spodní a střední část) je umělý odkryv, jen horní část je původním přírodním skalním výchozem.

Na detailním záběru části odkryvu je dobře patrná odlišná struktura jednotlivých vrstev, ve spodní části s kulovitou až čočkovitou strukturou. <br />

Na detailním záběru části odkryvu je dobře patrná odlišná struktura jednotlivých vrstev, ve spodní části s kulovitou až čočkovitou strukturou.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...