Čertova skála

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Suchý Důl
Obec: Suchý Důl
GPS: 50°32'36.219"N, 16°15'39.276"E

Skála je převážně tvořena tence vrstevnatými arkózovitými pískovci, představujícími mořské sedimenty období středního turonu. Při úpatí je skalní masív nejprve tvořen jen asi 0,5 metru mocnou polohou pískovce s četnými limonitickými (železitými) konkrecemi, které vyvětrávají a vyčnívají z horniny. Ve výšce asi 2,2 metru prochází skalním masívem poloha slepence opět se silně limonitickým tmelem. Mocnost této tmavé vrstvy kolísá mezi 0,1 až 0,3 metry. Základem slepence jsou valouny křemene o velikosti do 2 cm. V nadloží až po zaoblené temeno skály se pak nachází silně limonitický pískovec s nepravidelně rozmístěnými, v průměru 10 mm mocnými polohami rezavě hnědého až tmavého limonitu. Ten při jeho větší odolnosti vůči zvětrávacím procesům je vypreparován z méně pevných pískovců a vystupuje z horniny.

Skalní věž jako svědecká skála typu tors představuje jeden ze zajímavých geomorfologických i geologických útvarů, který je často navštěvován i místními obyvateli nejen pro blízkost známé křížové cesty a kdysi věhlasného poutního místa (Suchodolské kaple), ale i jako oblíbené místo s výhledem na Broumovské stěny a Stolové hory, ležící při žlutě značené turistické stezce vedoucí z Ochozu u Police nad Metují do Hlavňova a dále na hřeben Broumovských stěn. Čertova skála je rovněž opředena řadou místních pověstí s přímou vazbou na tento skalní útvar, ale i novodobě vzniklých a oblíbených setkání zdejších obyvatel, např. při tradičním Novoročním setkání u Čertovy skály.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na údolní (východní) stěnu Čertovy skály, jejíž poloha ve svahu nad údolím Ledhujky a obcí Suchý Důl je vedle geomorfologické zajímavosti i vyhledávaným odpočinkovým místem s dalekými výhledy.<br />

Celkový pohled na údolní (východní) stěnu Čertovy skály, jejíž poloha ve svahu nad údolím Ledhujky a obcí Suchý Důl je vedle geomorfologické zajímavosti i vyhledávaným odpočinkovým místem s dalekými výhledy.

Snímek dokládající místní oblíbenost Čertovy skály jako místa příležitostných setkávání. Jednou z takových akcí je tradiční a velmi veselé Novoroční setkání u Čertovy skály.<br />

Snímek dokládající místní oblíbenost Čertovy skály jako místa příležitostných setkávání. Jednou z takových akcí je tradiční a velmi veselé Novoroční setkání u Čertovy skály.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...