Kozínek

  • Paleontologie
  • Geologie
  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Velké Petrovice
Obec: Vysoká Srbská, Hronov, Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice
GPS: 50°30'3.477"N, 16°12'24.152"E (zobrazit na mapě)

Skalní výchozy vystupují po obou stranách těchto údolí, často v lineárních výškových úrovních. Obnažené slínovcové masívy geologicky řazené do středního turonu svrchní křídy podléhají intenzivnímu zvětrávání a jsou proto přetvořené pestrou škálou pseudokrasové modelace vystouplých tvarů (skalní římsy a žebra) i vhloubených tvarů (skalní dutiny, skalní výklenky a úpatní převisy). Příkré strže mezi jednotlivými skalními sruby i jejich úpatí je kryto nahromaděným odpadnutým horninovým materiálem v rozvolněných a nestabilních kamenných proudech, nebo v jen málo zatemněných suťových akumulacích.

Fosilní zbytky křídových mořských živočichů a stopy po jejich aktivitách (tzv. fukoidy) se nacházejí především v rozvolněném horninovém materiálu těchto sutí.

Lokalita Kozínek je pojmenovaná po stejnojmenném mlýnu stojícího poblíž silnice mezi Mýtem a obcí Žabokrky, pod vyústěním říčky Židovky do řeky Metuje. Panský mlýn zde vznikl v roce 1701, ale již v roce 1725 vyhořel. Obnoven byl v roce 1783 a jeho provoz byl uzavřen až v 70. letech minulého století. Jeho objekt je však i nadále hospodářsky využíván. Od jižní strany jeho objektu je také nejlépe přístupný geologicky i geomorfologicky zajímavý okrouhlík, erozní zbytek kdysi složitějšího meandru řeky Metuje.

Vedle geologického, geomorfologického a paleontologického významu je lokalita rovněž významná z hlediska zachovalých a hodnotných komplexů suťových smíšených lesů a bučin, i výskytem chráněné květeny nivních luk (bledulové louky). Již opakovanými odbornými prověrkami bylo proto celé území této rozsáhlejší lokality navrženo k vyhlášení za chráněné území.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1504Zpět na seznam geologických lokalit >

Pohled z hrany vysokého a příkrého erozního svahu nad údolní nivou ve velkém meandru řeky Metuje. Snímek rovněž zachycuje i část zalesněného okrouhlíku, který je tou největší geomorfologickou zajímavostí lokality.<br />

Pohled z hrany vysokého a příkrého erozního svahu nad údolní nivou ve velkém meandru řeky Metuje. Snímek rovněž zachycuje i část zalesněného okrouhlíku, který je tou největší geomorfologickou zajímavostí lokality.

Hřbet středového okrouhlíku obtékaný řekou Metují je na několika místech erozně odkryt na křídové skalní podloží.<br />

Hřbet středového okrouhlíku obtékaný řekou Metují je na několika místech erozně odkryt na křídové skalní podloží.

Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Koncert ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...