Kozínek

  • Geomorfologie
  • Paleontologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Velké Petrovice
Obec: Hronov, Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Vysoká Srbská
GPS: 50°30'3.477"N, 16°12'24.152"E

Skalní výchozy vystupují po obou stranách těchto údolí, často v lineárních výškových úrovních. Obnažené slínovcové masívy geologicky řazené do středního turonu svrchní křídy podléhají intenzivnímu zvětrávání a jsou proto přetvořené pestrou škálou pseudokrasové modelace vystouplých tvarů (skalní římsy a žebra) i vhloubených tvarů (skalní dutiny, skalní výklenky a úpatní převisy). Příkré strže mezi jednotlivými skalními sruby i jejich úpatí je kryto nahromaděným odpadnutým horninovým materiálem v rozvolněných a nestabilních kamenných proudech, nebo v jen málo zatemněných suťových akumulacích.

Fosilní zbytky křídových mořských živočichů a stopy po jejich aktivitách (tzv. fukoidy) se nacházejí především v rozvolněném horninovém materiálu těchto sutí.

Lokalita Kozínek je pojmenovaná po stejnojmenném mlýnu stojícího poblíž silnice mezi Mýtem a obcí Žabokrky, pod vyústěním říčky Židovky do řeky Metuje. Panský mlýn zde vznikl v roce 1701, ale již v roce 1725 vyhořel. Obnoven byl v roce 1783 a jeho provoz byl uzavřen až v 70. letech minulého století. Jeho objekt je však i nadále hospodářsky využíván. Od jižní strany jeho objektu je také nejlépe přístupný geologicky i geomorfologicky zajímavý okrouhlík, erozní zbytek kdysi složitějšího meandru řeky Metuje.

Vedle geologického, geomorfologického a paleontologického významu je lokalita rovněž významná z hlediska zachovalých a hodnotných komplexů suťových smíšených lesů a bučin, i výskytem chráněné květeny nivních luk (bledulové louky). Již opakovanými odbornými prověrkami bylo proto celé území této rozsáhlejší lokality navrženo k vyhlášení za chráněné území.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Pohled z hrany vysokého a příkrého erozního svahu nad údolní nivou ve velkém meandru řeky Metuje. Snímek rovněž zachycuje i část zalesněného okrouhlíku, který je tou největší geomorfologickou zajímavostí lokality.<br />

Pohled z hrany vysokého a příkrého erozního svahu nad údolní nivou ve velkém meandru řeky Metuje. Snímek rovněž zachycuje i část zalesněného okrouhlíku, který je tou největší geomorfologickou zajímavostí lokality.

Hřbet středového okrouhlíku obtékaný řekou Metují je na několika místech erozně odkryt na křídové skalní podloží<br />

Hřbet středového okrouhlíku obtékaný řekou Metují je na několika místech erozně odkryt na křídové skalní podloží

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...