Odkryv u mostu

  • Paleontologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Žabokrky
Obec: Hronov
GPS: 50°30'0.901"N, 16°12'12.758"E

Vystupující horniny jsou šedé prachovité slínovce nebo jemně písčité slínovce s konkrecemi vápenců a šedé vápnité spongilitické prachovce s polohami písčitých slínovců a jemnozrnných pískovců, které jsou souhrně nazývané jako opuky. Vyhodnocením zdejších fosílií a jejich statigrafických poloh byla ověřena významná paleontologická hodnota odkryvu především pro možnost sledování výrazných proměn v početnosti a druhové pestrosti mořské fauny a ekologických proměn v tomto období svrchní křídy.

Geologicky i paleontologicky významný skalní odkryv lokalizovaný při úpatí vysokých údolních svahů je ve svém významu navýšen i výskytem mimořádně hodnotných bučin v jeho bezprostřední blízkosti (nad meandrem řeky). Také  pro snadnou dostupnost skalního odkryvu je tato lokalita velmi vhodná pro exkurzní a osvětové využívání této lokality.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled do starší a rozsáhlejší části skalního odkryvu, formovaného ve stěně do kolmých pilířů dle kvádrovcového rozpadu horniny. Rozvolňování horniny viditelně postupuje v horizontálních i vertikálních zónách.<br />

Celkový pohled do starší a rozsáhlejší části skalního odkryvu, formovaného ve stěně do kolmých pilířů dle kvádrovcového rozpadu horniny. Rozvolňování horniny viditelně postupuje v horizontálních i vertikálních zónách.

Příkré údolní svahy bezprostředně nad skalním odkryvem jsou kryté lesem tvořeným kvalitním bukovým porostem. <br />

Příkré údolní svahy bezprostředně nad skalním odkryvem jsou kryté lesem tvořeným kvalitním bukovým porostem.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...