Odkryv u mostu

  • Geologie
  • Paleontologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Žabokrky
Obec: Hronov
GPS: 50°30'0.901"N, 16°12'12.758"E (zobrazit na mapě)

Vystupující horniny jsou šedé prachovité slínovce nebo jemně písčité slínovce s konkrecemi vápenců a šedé vápnité spongilitické prachovce s polohami písčitých slínovců a jemnozrnných pískovců, které jsou souhrně nazývané jako opuky. Vyhodnocením zdejších fosílií a jejich statigrafických poloh byla ověřena významná paleontologická hodnota odkryvu především pro možnost sledování výrazných proměn v početnosti a druhové pestrosti mořské fauny a ekologických proměn v tomto období svrchní křídy.

Geologicky i paleontologicky významný skalní odkryv lokalizovaný při úpatí vysokých údolních svahů je ve svém významu navýšen i výskytem mimořádně hodnotných bučin v jeho bezprostřední blízkosti (nad meandrem řeky). Také  pro snadnou dostupnost skalního odkryvu je tato lokalita velmi vhodná pro exkurzní a osvětové využívání této lokality.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1504Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled do starší a rozsáhlejší části skalního odkryvu, formovaného ve stěně do kolmých pilířů dle kvádrovcového rozpadu horniny. Rozvolňování horniny viditelně postupuje v horizontálních i vertikálních zónách.<br />

Celkový pohled do starší a rozsáhlejší části skalního odkryvu, formovaného ve stěně do kolmých pilířů dle kvádrovcového rozpadu horniny. Rozvolňování horniny viditelně postupuje v horizontálních i vertikálních zónách.

Příkré údolní svahy bezprostředně nad skalním odkryvem jsou kryté lesem tvořeným kvalitním bukovým porostem. <br />

Příkré údolní svahy bezprostředně nad skalním odkryvem jsou kryté lesem tvořeným kvalitním bukovým porostem.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Terénní Exkurze: Sucho kolem nás
17.6. 2018

Neděle 17. června 2018, 13:30 – 17:30 hod. okolí Broumova Oslavme společně Světový den boje proti such...
Více informací

Terénní exkurze: S geologem po kuestách Polické křídové pánve
3.6. 2018

Neděle 3. června 2018, od 9:00 – 13:00 hod. Police nad Metují a okolí Komentovaná terénní exkurze pro ...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...