Geopark

Geoturistika na Broumovsku není jen heslo

Geoturismus (angl. geoturism, též geologický cestovní ruch) je forma udržitelného cestovního ruchu založeného na poznávání vývoje Země. Víte, že právě Broumovsko je regionem, kde můžete vidět téměř všechny z fenoménů, které charakterizují světové geoparky?

Heslo slovníku jakoby bylo psané autorem, který prošel křížem krážem právě Broumovsko: Obcházel opuštěné haldy uhelného dolování pod Jestřebími horami a na nich si představil permskou krajinu močálů. Prošel i dávný, dnes zkamenělý les předchůdců dnešních jehličnatých stromů.  Zastavil se snad v bizarní krajině odkališť měděné rudy u Jívky, přeběhl na Vysoký kámen nad Stárkovem rozeklaný soutěskou Trpasličí rokle, všiml si jemného krasovění skály s pískovcovými sloupky u České Metuje a trpasličí krajinu vyměnil za obří skalní města u Teplic nad Metují a Adršpachu. Pod nohama měl jeden z největších rezervoárů kvalitní pitné vody u nás - Polickou křídovou pánev. Po spočinutí v krajině stolových hor a asymetrických kopců – kuest překonal tu největší z nich, Broumovské stěny, aby z jejich hřebene klesl strmě o stovky metrů do Broumovské kotliny. Kotlina s úrodnou červenozemí, dříve nazývaná také „Broumovská zemička“ je orámovaná dvojím typem hornin: Za prvním z nich slyšíme hukot druhohorního moře, které uložilo pískovce Stěn, při obratu na sever vidíme vulkány z prvohor, po nichž tu zbyly tvrdé, červenavé vyvřeliny odkryté třeba v lomu u Rožmitálu.  Je málo území, kde při tak krátkém putování narazíte na tolik výrazných stop geologické historie. I kamení, barva půdy, výchozy skal, či nálezy zkamenělých organismů Broumovska jsou svědky zajímavé dávné historie. Mnoho se o ní dozvíte třeba při své návštěvě expozic „geokoutků“ v Polici nad Metují, ve Vižňově či Žacléři, na naučné stezce při kamenolomu Rožmitál nebo v Teplickém skalním městě. Malé informační tabulky jsou připraveny i jinde v terénu – např. u lokality Mořská transgrese nebo Pískovcové sloupky u České Metuje. Rozhlédněte se u nás a nechte neživou přírodu Broumovska vyprávět její pestré příběhy. 

 

Co je vlastně GEOPARK?

Geopark je území, které zahrnuje geologické jevy zvláštního významu (a to jakékoliv velikosti) a skupiny geotopů, mající regionální a národní význam pro geovědy, geologickou vzácnost a reprezentující krajinu a její geologickou historii. Kromě geologických hledisek zahrnuje i fenomény geomorfologické, archeologické, ekologické, a historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny, které mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Má jasně určenou hranici a dostatečně velkou rozlohu na prezentaci geologických hodnot území, tak, aby byl umožněn i udržitelný rozvoj příslušného území.

Více o geoparcích: http://www.geology.cz/narodnigeoparky

 

V regionu označeném jako geopark se můžeme zajímavou formou seznamovat s jevy, souvisejícími s geologickým utvářením daného území, které však mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Značka geoparku umožňuje prezentaci geologických hodnot území a současně rozvojem cestovního ruchu pomáhá rozvoji samotného příslušného území.

Hlavními atraktivitami geoturismu jsou tzv. geotopy. To jsou místa nebo objekty, které mají regionální a národní význam pro geologické vědy a reprezentují krajinu a její geologickou historii. K interpretaci geologického dědictví se využívá populárně odborný výklad, spojený ideálně se službami geoprůvodce. Geopark zdůrazňuje i historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny. V této souvislosti nabízí území Geoparku Broumovsko také unikátní kamenné statky lánových vsí a vyjímečný architektonický soubor barokních církevních objektů.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webové stránky vznikly díky projektu Geoturistika: první kroky, který realizoval z. s. MAS Broumovsko+ v rámci území CHKO Broumovsko. Projekt vznikl ve spolupráci s DSO Broumovsko, DSO Policko a polskou Gminou Radkow. Konzultační podporu poskytuje CHKO Broumovsko. Finanční prostředky na realizaci projekty byly získány z Operačního programu přeshraniční spolupráce - Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Více o MAS Broumovsko+ na www.mas.broumovsko.cz.

Společnost pro destinační management Broumovska, o.p.s.

Webové stránky www.geopark.broumovsko.cz provozuje Společnost pro destinační management Broumovska, o.p.s. (SDMB), založená v roce 2014 Dobrovolným svazkem obcí Broumovsko, Dobrovolným svazkem obcí Policko a neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. (APRB). Cílem SDMB je rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v oblasti Broumovska, přičemž svými aktivitami se zaměřuje na území vymezené Geoparkem Broumovsko a Chráněnou krajinnou oblastí Broumovsko. Své aktivity SDMB provozuje a rozvíjí také prostřednictvím webových stránek www.broumovsko.cz a www.bikeresort.cz.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...