Vlčinec

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Žďár nad Metují
Obec: Žďár nad Metují
GPS: 50°31'21.881"N, 16°12'30.737"E (zobrazit na mapě)

Strukturní plošina je součástí Polické pánve ve střední části Polické vrchoviny, která je tvořena slínovci, mořskými sedimenty z období svrchní křídy (středního turonu). Ploché temeno plošiny se navyšuje směrem k severozápadu až na výšku 469,5 m (u silnice mezi Žďárem nad Metují a Maršovem). V jižním ukončení ostrohu se nacházejí stopy po nevelkém středověkém hrádku Vlčinec, po němž má celý ostroh svůj název.

Skalní výchozy v horní části svahu tvoří řady klínovitě vystupujících slínovcových srubů, o výšce skalních čel 5 – 8 metrů. Sruby jsou početnější při západním svahu hřbetu. Podstatně výraznější slínovcové skalní výchozy lemují levý břeh řeky Metuje ve spodní části při západním až severozápadním úpatí hřbetu. Ty jsou však evidované v rámci samostatné lokality Poradní skála. K lokalitě Vlčinec jsou příslušné údolní skalní výchozy pod východním svahem nad železniční tratí a Pěkovským potokem (Dunajkou).

Povrch všech slínovcových výchozů je silně přetvořen selektivním zvětráváním povrchu skalních stěn velkou škálou tvarů pseudokrasové modelace s uplatněním zvýšené destrukce těchto hornin (písčitých jílovců a vápnitých pískovců) na subhorizontálních i svislých puklinách. Významný je rovněž i paleontologický obsah slínovců v podobě fosilních zbytků živočichů křídového moře i stop po činnosti organizmů na jeho dně.

Na vrcholu ostrohu se nacházejí dnes již nepatrné zbytky strážního hrádku i jeho fortifikace (dobře patrné jsou obvodové příkopy a valy). Skromné archeologické nálezy dokládají stavbu benediktinského strážního hrádku na okraji jejich panství. Založen byl pravděpodobně za opata Bavora a zanikl buď v době husitských válek, nebo těsně po nich. K hradu Vlčinec se také váže řada místních pověstí.

Zajímavost této lokality spočívá v široké krajinářské, přírodní i historické problematice,  dominantní však zůstává její geologická a geomorfologická situace.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1878Zpět na seznam geologických lokalit >

Svahy ostrohu Vlčince jsou pokryté celou řadou větších či menších opukových skalních srubů, které ze tří stran velmi ztěžují dostupnost takto chráněného temene.<br />

Svahy ostrohu Vlčince jsou pokryté celou řadou větších či menších opukových skalních srubů, které ze tří stran velmi ztěžují dostupnost takto chráněného temene.

Málo znatelné ruiny hrádku Vlčinec na temenu stejnojmenného ostrohu jsou obepnuté stále dobře patrným hradním příkopem.<br />

Málo znatelné ruiny hrádku Vlčinec na temenu stejnojmenného ostrohu jsou obepnuté stále dobře patrným hradním příkopem.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...