Stěnky pod Maršovem

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Velké Petrovice
Obec: Velké Petrovice
GPS: 50°31’24.757”N, 16°12’19.006”E (zobrazit na mapě)

Odkryv se nachází zhruba v polovině délky romantického Maršovského údolí mezi Velkými Petrovicemi a Maršovem, v protiproudním směru od lávky přes Metuji po které přechází zeleně značená turistická cesta z pravého na levý břeh řeky. Údolí je oblíbeným turistickým i rekreačním cílem.

Skalní výchoz tvořený písčitými jílovci a vápnitými i spongilitickými pískovci je vysoký až 5 metrů, v kolmé stěně horizontálně i vertikálně velice členitý při intenzivním uplatnění selektivního rozvětrávání těchto hornin. Je umožněno především na husté frekvenci vrstevních spár i podél svislých puklin. Při úpatí se na skalním odkryvu v celé délce jeho průběhu uplatňuje i občasná erozní síla řeky tvorbou úpatního výklenku, nejvíce zahloubeného do masívu. Skalní výklenek je přes 1 metr vysoký a zhruba stejně tak hluboký. Skalní stěny výchozu v severní expozici jsou převážně v zastínění a udržují si chladnější a vlhčí mikroklimat. Jsou proto hustě kryté porostem chladnomilných mechů, lišejníků a kapradin.

V rozvolněném horninovém materiálu lze nalézt i fosilní zbytky živočichů křídového moře z období středního turonu a rovněž i fukoidy, stopy po jejich různých životních projevech na mořském dnu.

Přírodovědně všestranně zajímavá lokalita je hodnotná především geomorfologicky a je příkladnou ukázkou spojitosti běžných zvětrávacích procesů i vodní eroze na masív křídových hornin. Lokalita je rovněž snadno dostupná (mimo čas vysokých vodních stavů na řece Metuji), neboť se nachází na značené turistické stezce procházející celým Maršovským údolím a nedaleko zastávek veřejné (autobusové i železniční) dopravy.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Skalní stěny až několik metrů vysokého nárazového břehu vystupují přímo z řečiště Metuje a v celé délce jsou vlivem erozního podřezávání masívu převislé.<br />

Skalní stěny až několik metrů vysokého nárazového břehu vystupují přímo z řečiště Metuje a v celé délce jsou vlivem erozního podřezávání masívu převislé.

Relativně měkké opuky v nárazovém břehu řeky Metuje jsou za každého jejího vyššího vodního stavu erozně podřezávané a v několika úrovních selektivním zvětráváním zahloubené.<br />

Relativně měkké opuky v nárazovém břehu řeky Metuje jsou za každého jejího vyššího vodního stavu erozně podřezávané a v několika úrovních selektivním zvětráváním zahloubené.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...