Pod Klůčkem

  • Paleontologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°32’53.944”N, 16°14’53.775”E (zobrazit na mapě)

Plocha paleontologického naleziště se nachází na mírně ukloněné ploše západního svahu dílčí kuesty východního pásma vnitřních kuest Polické vrchoviny. Tato dílčí kuesta od ostatních dílů této morfologické soustavy je na severu oddělena údolím Hlavňovského potoka, na jihu údolím Ledhujky, v kótě Klůček dosahuje výšky 613,6 m. Naleziště se nachází v nejvyšší části zemědělských parcel podél lesa ve střední části hřebene. Fosilní materiál je v ploše polí rozvlečen orbou do větší plochy, než byl původní rozsah jejich zdroje. Největší frekvence nálezů je v prostoru na severozápad od červeně značené turistické cesty v úseku Police nad Metují – Hlavňov, v horní části svahu.

Ornice těchto polí obsahuje množství kamenných úlomků i větších balvanů silně vápnitých pískovců středního turonu, ve kterých se nacházejí časté zkameněliny zbytků nebo celých mlžů, amonitů, plžů, ježovek, mořských hub, šupin i kostí ryb i různých mikrofosílií, rovněž bioglyfy (nebo fukoidy), stopy po nejrůznější činnosti živočichů dna křídového moře.

Lokalita je velice snadno dostupná (nachází se cca 1 – 1,5 km od centra Police nad Metují), v době mimo vegetační období zemědělských plodin také dobře průstupná a přehledná. Je vhodná především pro základní seznámení s fosilním materiálem z křídového období v sudetském křídle křídové tabule (vnitrosudetské pánve).  

 

Z archivního materiálu vypracoval : Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Pole upadající od zalesněného temene Klůčku jsou ve stavu každoročního rozorání nalezištěm křídových mořských fosílií.<br />

Pole upadající od zalesněného temene Klůčku jsou ve stavu každoročního rozorání nalezištěm křídových mořských fosílií.

Celkový pohled od města Police nad Metují směrem k vrchu Klůček. Naleziště křídových fosilií se táhne v horní části svahu v polích v celé délce lesa.<br />

Celkový pohled od města Police nad Metují směrem k vrchu Klůček. Naleziště křídových fosilií se táhne v horní části svahu v polích v celé délce lesa.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...