Nad příkopy

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35'2.419"N, 16°20'5.562"E (zobrazit na mapě)

Celý skalní profil vyhlíží jako celistvý masív, obnažené martinkovické vrstvy usazené v geologickém období spodního permu (označeného jako autun) jsou však tvořeny celou řadou zhruba stejně zabarvených hornin. Svojí strukturou jsou to nejjemnější sedimenty celého broumovského souvrství. Nestejně široký pruh martinkovických vrstev prochází povrchem celé Broumovské kotliny od severozápadu (od Vižňova) až po jihovýchod (Božanov). Horninový komplex je tvořen hustě prostřídávanými vrstvami především jílovitých prachovců, také i písčitých prachovců a prachovitých pískovců. Častým pojivem jejich minerálních složek je vápnitý tmel.

Výchoz dlouhodobě ponechaný samovolnému vývoji přirozeného stavu je vlivem nestejné odolnosti jednotlivých horninových vrstev pestře modelován vystouplými i vhloubenými tvary. Především v subhorizontálním směru v podobě lišt stěnou vystupují vrstvy pevnějších hornin. Vhloubené tvary rovněž vznikají na svislých puklinách. Na úpatí stěny (při chodníku) se hromadí drobná horninová drť, stále odpadávající z celého obnaženého masívu. K největší destrukci hornin dochází na konci zimy vlivem mrazového zvětrávání, nebo po silnějších deštích.

Stěna je rovněž porostlá bylinnou a keřovitou vegetací, v jejímž souboru bylo zjištěno i několik pro Broumovsko vzácných druhů rostlin. Tato situace ještě navyšuje geologický a geomorfologický význam této lokality. Pro snadnou dostupnost a také přehlednost je velmi vhodná pro exkurzní a studijní využití.

 

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1830Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na vysoký skalní výchoz, v minulosti nesoucí východní hradební zeď města Broumova.<br />

Celkový pohled na vysoký skalní výchoz, v minulosti nesoucí východní hradební zeď města Broumova.

Detail profilu permských martinkovických vrstev tvořených častým prostřídáváním jílovců a prachovců červenohnědého zabarvení.<br />

Detail profilu permských martinkovických vrstev tvořených častým prostřídáváním jílovců a prachovců červenohnědého zabarvení.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...