Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Broumov
  • Obec: Broumov
  • GPS: 50°35'0.291"N, 16°20'0.579"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°35'0,291"N
16°20'0,579"E

Pod hradbami

Výrazný skalní výchoz jemnozrnných typicky červeně zbarvených permských sedimentů přímo v centru Broumova.

Na vysokém skalním ostrohu sevřeném mezi údolí řeky Stěnavy a údolí Hejtmánkovického potoka bylo v polovině 13. století založeno město Broumov, později po obvodu obehnané hradbami. Kolmé stěny po východním a jihovýchodním obvodu ostrohu se staly výhodnou součástí obranného systému. I po pozdějším vybourání hradeb tvoří již jen samotné skalní stěny výrazný příkrý terénní stupeň mezi úrovní starého centra  města a jeho níže položenými předměstími Broumova. Celý ostroh je tvořený permskými horninami martinkovických vrstev.

Celá skalní stěna, zřejmě zčásti uměle podélně i výškově zarovnaná, je celou škálou sedimentů martinkovických vrstev spodního permu (autun). Tvoří je převážně jílovité prachovce, písčité prachovce až prachovité pískovce při stálém prostřídávání a značně jednotném zabarvení všech těchto hornin. Pod vlivem selektivních procesů a různé odolnosti jsou jednotlivé vrstvy hornin rozlišeny jako vystupující, nebo vhloubené v povrchu odkryvu. Martinkovické vrstvy na Broumovsku vystupují v nadloží olivětínských vrstev. Původ těchto hornin značně jemné struktury je v uloženinách rozlehlých, občas zaplavovaných aluviálních plošin.

Lokalita je velice dobře přehledná a také dostupná v celé délce odkryvu. Je proto vhodná k podrobnějšímu studiu struktury i sedimentace všech podílných hornin na tomto typickém reprezentantu martinkovických vrstev.

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1830

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Fotografie: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ