Ráj II.

  • Geomorfologie
  • Paleontologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°36'17.300"N, 16°19'38.718"E (zobrazit na mapě)

Geologicky, paleontologicky i geomorfologicky hodnotnou částí výchozu je především samotný konec terénního ostrohu mezi údolím Stěnavy a pravobřežním příkře zaříznutým údolím s malým vodním přítokem od Ráje. Zčásti je to skalní stěna přímo nad náhonem a další úsek svahu až na úroveň mostu přes Stěnavu, kde ve svahu vystupuje několik skalních srubů a stěn.

Skalní výchozy v severovýchodní expozici jsou tvořené výškově mocným masívem walchiových lupků permských olivětínských vrstev (autun – spodní perm). Walchiové lupky jsou rytmicky zvrstvené prachovce, jílovce i pískovce s výraznou laminací. Především v prachovitých jílovcích se ve velmi jemných vrstvičkách (laminách) střídá jílovitá a prachovitá, případně i jemně písčitá složka. Právě na vrstevních plochách těchto sedimentů se nacházejí četné zbytky permského rostlinstva. Do tohoto souboru jsou ještě příslušné tmavé bitumenní pelity a vápence.

Výchozem procházejí i vápence (tzv. obzoru ruprechtického vápence) světle šedé, zelenavé nebo nafialovělé barvy. Jsou lavicovité nebo deskovité a nacházejí se v něm četné fosílie, především ryb.

Na severním ukončení skalní stěny nad náhonem se nachází skalní rozsedlina, která je erozním zbytkem někdejší pseudokrasové jeskyně, zaniklé destrukcí zeslabené stropní partie v polovině 20. století. Rychlou destrukcí procházejí všechny geomorfologické mezo- a mikrotvary modelace na lehce rozvětratelném povrchu těchto sedimentárních hornin.

Lokalita je dobře přístupná a přehledná, proto je velmi vhodná k získání přehledu o horninové skladbě sedimentární facie walchiových lupků.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový snímek skalního útesu s pohledem do skalní rozsedliny, která je erozním zbytkem po zaniklé pseudokrasové jeskyni.<br />

Celkový snímek skalního útesu s pohledem do skalní rozsedliny, která je erozním zbytkem po zaniklé pseudokrasové jeskyni.

Detail skalní stěny složené z tence vrstevnatých a jemných walchiových lupků s rostlinnými zbytky, také z prachovců a jílovců.<br />

Detail skalní stěny složené z tence vrstevnatých a jemných walchiových lupků s rostlinnými zbytky, také z prachovců a jílovců.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...