Ve stržích

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°37’19.313”N, 16°16’28.692”E (zobrazit na mapě)

Téměř celý profil skalního odkryvu je tvořený červenohnědě zbarvenými aleuropelity (prachovitými jílovci a jílovitými prachovci) s karbonátovými hlízami (tvořených vápencem nebo dolomitem), dále i písčitými prachovci a prachovitými pískovci, s velmi jemně rozlišitelnou vrstevnatostí. Uplatnění těchto jednotlivých hornin v celkové skladbě masívu je výrazně rytmické a mnohonásobně se opakuje v celé výšce obnaženého profilu. Je to zcela charakteristická sedimentace nejspodnější části martinkovických vrstev, od jejich báze (kontaktu s podložními olivětínskými vrstvami) až po vrstvy tzv. vižňovského obzoru, ve kterém se v pestřeji zbarvených aleuropelitech nacházejí i silicity a vápnité vrstvy.

Lokalita je v současné době hůře dostupná, nejlépe od polí při horním okraji svahu za přístupu od Hynčic, nebo od Jetřichova. Je však značně hodnotná a zajímavá nejen z hlediska její geologické, ale především geomorfologické situace.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Detailní pohled do skalních rozsedlin a strží, svisle členících skalní výchoz na jednotlivé skalní sruby. Podle charakteru terénu lokalita také dostala i svoje pojmenování.<br />

Detailní pohled do skalních rozsedlin a strží, svisle členících skalní výchoz na jednotlivé skalní sruby. Podle charakteru terénu lokalita také dostala i svoje pojmenování.

Celkový pohled na jeden z řady skalních výchozů lokality Ve stržích nad pravým nárazovém břehem řeky Stěnavy.<br />

Celkový pohled na jeden z řady skalních výchozů lokality Ve stržích nad pravým nárazovém břehem řeky Stěnavy.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...