Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm, Trias, Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Vernéřovice
  • Obec: Vernéřovice
  • GPS: 50°35'58.655"N, 16°12'45.029"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°35'58,655"N
16°12'45,029"E

Bohdašín - písník

Bývalý lom ve zvětralých triasových pískovcích s odkryvem tektonického kontaktu s permskými sedimenty u obce Bohdašín.

Lom se nachází při západní straně silnice z Bohdašína do Vernéřovic severně od železniční zastávky Bohdašín. Prostor lomu je současnou situací rozdělen na dvě části. V jižní, náletem různých dřevin zarostlé části se (blíže k domkům před žel. zastávkou) nachází černou skládkou a sesutou zeminou částečně krytá transgrese křídových mořských sedimentů na podloží suchozemských sedimentů triasu.

Triasové pískovce jsou světle šedé kaolinické, místy s načervenalými šmouhami. Pískovce jsou z větší části jemnozrnné, složené ze zrn bílého křemene, jejich povrch je mírně zvlněný. Na ně nasedá místy až 100 cm mocná vrstva bazálního křídového slepence, plážového sedimentu samotné mořské transgrese. Je tvořen především křemennými valouny, dále různě barevnými valouny buližníků, rul, fylitů a červených vápenců s limonitickým tmelem. Tyto slepence náhle přecházejí do nadložních křídových (cenomanských) kaolinických pískovců se závalky glaukonitu.

Ve stěně severní části lomu se nachází odkryv geologického zlomu s výrazným rozhraním. Sedimenty triasu se nacházejí vlevo (jižně), sedimenty permu vpravo (severně) od zlomové linie.

Lokalita byla odbornou prověrkou vyhodnocena jako významná z hlediska geologie i tektoniky hornin vnitrosudetské pánve a navržena k vyhlášení za chráněné území.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký, Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1526

Vyhledat místo


CZ