Bohdašín - písník

  • Geologie
  • Stratigrafie

Podloží: Perm, Trias, Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Vernéřovice
Obec: Vernéřovice
GPS: 50°35'58.655"N, 16°12'45.029"E (zobrazit na mapě)

Lom se nachází při západní straně silnice z Bohdašína do Vernéřovic severně od železniční zastávky Bohdašín. Prostor lomu je současnou situací rozdělen na dvě části. V jižní, náletem různých dřevin zarostlé části se (blíže k domkům před žel. zastávkou) nachází černou skládkou a sesutou zeminou částečně krytá transgrese křídových mořských sedimentů na podloží suchozemských sedimentů triasu.

Triasové pískovce jsou světle šedé kaolinické, místy s načervenalými šmouhami. Pískovce jsou z větší části jemnozrnné, složené ze zrn bílého křemene, jejich povrch je mírně zvlněný. Na ně nasedá místy až 100 cm mocná vrstva bazálního křídového slepence, plážového sedimentu samotné mořské transgrese. Je tvořen především křemennými valouny, dále různě barevnými valouny buližníků, rul, fylitů a červených vápenců s limonitickým tmelem. Tyto slepence náhle přecházejí do nadložních křídových (cenomanských) kaolinických pískovců se závalky glaukonitu.

Ve stěně severní části lomu se nachází odkryv geologického zlomu s výrazným rozhraním. Sedimenty triasu se nacházejí vlevo (jižně), sedimenty permu vpravo (severně) od zlomové linie.

Lokalita byla odbornou prověrkou vyhodnocena jako významná z hlediska geologie i tektoniky hornin vnitrosudetské pánve a navržena k vyhlášení za chráněné území.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký, Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1526Zpět na seznam geologických lokalit >

Odkryv triasových pískovců s křemennými valouny a místy patrnou bazální vrstvou zvětralých plážových slepenců nadložních křídových sedimentů, dokládající zaplavení pevniny křídovým mořem (transgresi).<br />

Odkryv triasových pískovců s křemennými valouny a místy patrnou bazální vrstvou zvětralých plážových slepenců nadložních křídových sedimentů, dokládající zaplavení pevniny křídovým mořem (transgresi).

Celkový pohled na silně zarostlou jižní část lomu se zasucenou lomovou stěnou.<br />

Celkový pohled na silně zarostlou jižní část lomu se zasucenou lomovou stěnou.

Detail drobného odkryvu narůžovělých triasových sedimentů (pískovce až arkózovité pískovce) na rozhraní jižní a severní části lomu.<br />

Detail drobného odkryvu narůžovělých triasových sedimentů (pískovce až arkózovité pískovce) na rozhraní jižní a severní části lomu.

Celkový pohled na střední část lomu s prosvítajícím odkryvem zvětralých triasových pískovců.<br />

Celkový pohled na střední část lomu s prosvítajícím odkryvem zvětralých triasových pískovců.

Celkový pohled na zasucenou a zarůstající stěnu severní části lomu.<br />

Celkový pohled na zasucenou a zarůstající stěnu severní části lomu.

Výrazné rozhraní světlešedých písčitých sedimentů triasu (vlevo) a červenohnědých permských jílovců až pískovců (vpravo).<br />

Výrazné rozhraní světlešedých písčitých sedimentů triasu (vlevo) a červenohnědých permských jílovců až pískovců (vpravo).

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...