Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Police nad Metují
  • Obec: Police nad Metují
  • GPS: 50°31'23.185"N, 16°13'6.601"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°31'23,185"N
16°13'6,601"E

Za Königovou továrnou

Silně erodované skalní sruby, tvořené křídovými horninami v břehu říčky Ledhujky u Velkých Petrovic.

Po obou svazích údolí Ledhujky se v úseku mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi nachází řada přirozených i umělých odkryvů v křídových horninách slínovců z období středního turonu. Z přírodovědného hlediska nejvyšší hodnotu mají především přírodní výchozy, které vedle geologického, mineralogického a paleontologického aspektu mají ještě  značnou hodnotu i v uplatnění široké škály pseudokrasové modelace (často nejen povrchové, ale i vhloubené, na přechodu k formám podzemním). V tomto směru jsou v daném úseku údolí Ledhujky dvě mimořádně hodnotné lokality : U chaloupky a popisovaná lokalita Za Königovou továrnou. Ta se v délce necelého 0,5 km táhne za budovami dnešní výrobny Merkuru (dřívější Königova továrna) až po úsek za objekty nad soutokem Ledhujky s Metují.

Obnažený horninový výchoz těchto srubů je při úpatí tvořený polohou pevných písčitých vápenců s konkrecemi a blokovým rozpadem, v jejich nadloží je větší část profilu tvořena rozpadavými vápnitými pískovci a jílovci. Na jejich povrchu vlivem selektivního rozvětrávání probíhá velmi zajímavá tvorba povrchové i vhloubené pseudokrasové modelace. Korozním i erozním rozšiřováním svislých puklin zde vznikly i drobné jeskynní formy. Pro svoji ojedinělost v prostředí slínovcových hornin jsou zařazeny i do místního registru speleologických objektů. Vápnité horniny rovněž obsahují i paleontologické nálezy zbytků mořských živočichů z období křídy.

Hodnota lokality je navíc umocněna ještě i specifickou rostlinnou skladbou vázanou na vápnité skalní výchozy a rovněž na oproti širšímu okolí poměrně vlhký a chladný mikroklimat v jejich severní expozici. Aspekty neživé přírody jsou však její nejdůležitější hodnotou, rovněž i její vhodnost k osvětovému (studijnímu a exkurznímu) využívání.

 

Z archivního materiálu vypracoval : Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1517

Vyhledat místo


CZ