Lom v Hlavňově

  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Hlavňov
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°33'13.607"N, 16°15'19.287"E (zobrazit na mapě)

Tyto pískovce patří do skupiny středních kvádrových pískovců řazených do středního turonu. Čelo této vrstvy kvádrových pískovců vytváří výraznou kuestu Broumovských stěn a severovýchodního okraje Stolových hor. Jejich vrstva pak upadá směrem ke středu Polické pánve, při jihozápadním úpatí Broumovských stěn již kryta nadložními písčitými slínovci a slínovcovitými prachovci (opukami). Kvádrové pískovce téhož řazení se pak ostrůvkovitě objevují na hřebenech druhého, vnitřního pásma křídových kuest, jako zde při hřebenu Klůčku. I v těchto polohách pak jeho vrstvy upadají ke středu pánve a tam záhy vykliňují ve vrstvách jemnějších slínovců (opuk).

Zdejší odkryv pískovců je přímo školní ukázkou jejich zachované horninové struktury (na novějších odlomech horniny) i tektonického narušení (kvádrovcového rozpadu) v blízkosti průběhu bělského zlomu, který v těchto místech odděluje vnější i vnitřní pásmo kuest po převážném obvodu Polické vrchoviny. Také i tyto vrstvy, zejména těsně nad linií vrstevních spár, obsahují křídové fosílie mořských mlžů a amonitů, jehlic mořských hub a ježovek. Odkryv lomu v připovrchových vrstvách pískovců také vypovídá o postupu rozvětrávání těchto hornin do hloubky jejich masívu.

Lokalita je snadno dostupná a také přehledná, je proto velmi vhodná ke studijnímu i exkurznímu využívání i jako hodnotný objekt geoturistiky.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled do stěny zhruba půl století nečinného lomu na pískovec, který dokumentuje stav kvádrových pískovců v blízkosti průběhu bělského zlomu.<br />

Celkový pohled do stěny zhruba půl století nečinného lomu na pískovec, který dokumentuje stav kvádrových pískovců v blízkosti průběhu bělského zlomu.

Snímek v detailu dokumentuje situaci odkrytých kvádrových pískovců a také jejich charakteristickou odlučnost na vrstevních spárách a svislých puklinách, po kterých postupuje jejich rozvětrávání a rozrušování (kvádrovcový rozpad).<br />

Snímek v detailu dokumentuje situaci odkrytých kvádrových pískovců a také jejich charakteristickou odlučnost na vrstevních spárách a svislých puklinách, po kterých postupuje jejich rozvětrávání a rozrušování (kvádrovcový rozpad).

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...