Stěnavský břeh

  • Petrologie
  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Vernéřovice
Obec: Meziměstí, Vernéřovice
GPS: 50°37'34.460"N, 16°13'42.535"E (zobrazit na mapě)

Většinou kolmá skalní stěna je při úpatí ve značné délce podříznutá erozním výklenkem vytvořeným výmolnou činností řeky Stěnavy. Erozní výklenek často přechází přímo do dna řeky tvořeného plochými skalními plotnami, jen místy krytými štěrkem a nánosy. Zajímavá geomorfologická situace existuje i v samotné skalní stěně, v níž se na její členité modelaci projevuje selektivní zvětrávání různě odolných hornin. Tento proces se výrazně uplatňuje jak horizontálně podél vrstevních spár, tak i na svislých puklinách v polohách pískovců.

Skalní výchoz je tvořený nejnižší (bazální) částí trutnovského souvrství permského období zvaného saxon a svým horninovým uspořádáním dokládá vývoj této jednotky v severní části vnitrosudetské pánve, odlišný od jiných částí. Horninově je tento výchoz tvořen tzv. bazálními psefity, které jsou složené ze středně- až hrubozrnných brekcií nebo slepenců a pískovců s jílovitou i vápnitou složkou, většinou červenavého zabarvení, typického pro permské horniny.

Lokalita je velmi dobře dostupná z protějšího levého břehu tvořeného rovnou luční nivou průstupem přes řečiště, svojí geologickou i geomorfologickou situací je velmi vhodná pro studijní exkurze.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1555Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na část pravobřežního skalního útesu nad řekou Stěnavou v úseku nad lávkou na severním okraji Meziměstí.<br />

Celkový pohled na část pravobřežního skalního útesu nad řekou Stěnavou v úseku nad lávkou na severním okraji Meziměstí.

Část břežního skalního útesu s úpatním výklenkem, který svědčí o erozní výmolné síle říčního vodního proudu na horninový komplex bazální (nejnižší) části trutnovského souvrství permu.<br />

Část břežního skalního útesu s úpatním výklenkem, který svědčí o erozní výmolné síle říčního vodního proudu na horninový komplex bazální (nejnižší) části trutnovského souvrství permu.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...