Průrva Chvalečského potoka

  • Petrologie
  • Geomorfologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Petříkovice u Trutnova
Obec: Chvaleč
GPS: 50°36'8.557"N, 16°0'42.678"E (zobrazit na mapě)

Necelých 700 m východně od rozcestí silnic v Petříkovicích nad přejezdem železniční tratě se na pravé straně prudkého svahu rokle Chvalečského potoka vypíná 15 m vysoká izolovaná skála. Je tvořena relativně pevnými usazenými úlomkovitými horninami narůžovělé barvy – tzv. žaltmanskými arkózami s podřadnými vložkami slepenců, které představují produkty říční sedimentace období svrchního karbonu. Na skalním výchoze jsou patrné charakteristické formy větrání žaltmanských arkóz, většinou podmíněné zvrstvením jednotlivých poloh sedimentů. Vznik skalní věže je zde dán skalním prahem, z něhož je věž oddělena zpětnou erozí Chvalečského potoka.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/307Zpět na seznam geologických lokalit >

Různé směry rozvětralých vrstevních spár na skalní věži odráží charakteristické selektivní zvětrávání žaltmanských arkóz podle silně proměnlivého zvrstvení jednotlivých poloh sedimentů.<br />

Různé směry rozvětralých vrstevních spár na skalní věži odráží charakteristické selektivní zvětrávání žaltmanských arkóz podle silně proměnlivého zvrstvení jednotlivých poloh sedimentů.

Vrcholový balvan připomíná orla, sedícího na vysoké skále.<br />

Vrcholový balvan připomíná orla, sedícího na vysoké skále.

V prudkém úbočí protějšího břehu můžete na zřícených kvádrovitých blocích pozorovat deskovitou odlučnost zvětrávajících šedorůžových arkóz.<br />

V prudkém úbočí protějšího břehu můžete na zřícených kvádrovitých blocích pozorovat deskovitou odlučnost zvětrávajících šedorůžových arkóz.

V nedaleké Chvalči stojí hned u silnice ve směru do Radvanic jeden z mnoha pomníků, které jsou ve zdejším kraji postavené z místních araukaritů - prokřemenělých kmenů prvohorních stromů.<br />

V nedaleké Chvalči stojí hned u silnice ve směru do Radvanic jeden z mnoha pomníků, které jsou ve zdejším kraji postavené z místních araukaritů - prokřemenělých kmenů prvohorních stromů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...