Pseudosopka u Šonova

  • Petrologie
  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Šonov u Broumova
Obec: Šonov
GPS: 50°35'25.936"N, 16°25'50.385"E (zobrazit na mapě)

Zalesněný vrch Homole, 2 km východně od centra obce Šonov, je jedním z okrajových vrcholů vulkanického hřebene Javořích hor, táhnoucího se dále k severozápadu po hranici s Polskem, a zvedajícího se vrcholem Ruprechtického Špičáku nad Meziměstím až do nadmořské výšky 880m. Horniny, které tento vrch vytvořily vulkanickým výlevem žhavého magmatu někdy v období spodního permu na konci prvohor, odpovídají svým složením bazaltandezitům (nazývaným někdy trachyandezity nebo dříve melafyry). Stratigraficky náležejí ke svrchním šonovským "melafyrům" v olivětínských vrstvách. Tyto andezitoidy, jak nazýváme souhrnně horniny podobné svým složením typické hornině andezit, zde tvoří malé skalky, blokové eluvium (nepřemístěná zvětralá a rozpadlá hornina na původním místě) nebo suť. Na skalních výchozech a úlomcích můžeme v hornině zaznamenat četné stopy hydrotermální přeměny (způsobené průnikem horkých mineralizovaných roztoků pevnou horninou) s mineralizací – skvrnité zbarvení původní světlejší horniny do černa, hněda nebo rezava, způsobené zde nejčastěji roztoky manganu nebo železa. Při místním rozpadu původního skalního masívu a vzniku kamenného moře zůstávají relativně hluboké nevyplněné prostory mezi jednotlivými balvany. Pokud není propojením prostor umožněna cirkulace vzduchu, pak se v nich hromadí v létě těžší studený vzduch. V zimě naopak po četných puklinách proudí relativně teplé výrony vlhkého vzduchu z dutin uvnitř skalního masívu. Za mrazivého počasí, obzvlášť počátkem zimy, bývá nad nehlubokou vrcholovou jámou s průduchy mezi balvany viditelný oblak páry a mlhy, způsobující po okraji jámy namrzající jinovatku. Díky tomuto úkazu se často používá místní název "Šonovská sopka". Jinak takovýto zemský průduch s popsaným úkazem nazýváme ventarola a v menší míře ho prý můžeme najít ještě na několika dalších místech Javořích hor.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1833Zpět na seznam geologických lokalit >

Jáma na vrcholu kopce Homole mohla pravděpodobně vzniknout propadem dutin ve skalních sutích nebo byla uměle vykopaná. <br />

Jáma na vrcholu kopce Homole mohla pravděpodobně vzniknout propadem dutin ve skalních sutích nebo byla uměle vykopaná.

Na nevšední geoturistickou zajímavost upozorňuje i tabulka Klubu českých turistů, umístěná na stromě vedle vrcholové prohlubně.<br />

Na nevšední geoturistickou zajímavost upozorňuje i tabulka Klubu českých turistů, umístěná na stromě vedle vrcholové prohlubně.

Zdejší andezitoidní horniny nesou četné stopy hydrotermální přeměny s mineralizací.<br />

Zdejší andezitoidní horniny nesou četné stopy hydrotermální přeměny s mineralizací.

Při zimním výstupu na vrch Homole, kdy svahy nejsou zarostlé bujným bylinným porostem, si můžete všimnout suťového charakteru vrcholového kužele.<br />

Při zimním výstupu na vrch Homole, kdy svahy nejsou zarostlé bujným bylinným porostem, si můžete všimnout suťového charakteru vrcholového kužele.

Vrchol Homole s vrcholovou prohlubní ve skalnatých andezitových sutích.<br />

Vrchol Homole s vrcholovou prohlubní ve skalnatých andezitových sutích.

I v mírně mrazivém počasí je dokladem úniku teplejšího vlhkého vzduchu z podzemí jinovatka na větvích a trávě přímo nad vrcholovou prohlubní se skalními průduchy.<br />

I v mírně mrazivém počasí je dokladem úniku teplejšího vlhkého vzduchu z podzemí jinovatka na větvích a trávě přímo nad vrcholovou prohlubní se skalními průduchy.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...