Malé Svatoňovice - bunkr

  • Petrologie
  • Stratigrafie

Podloží: Perm, Křída
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Velké Svatoňovice
Obec: Velké Svatoňovice
GPS: 50°32'14.809"N, 16°2'31.465"E (zobrazit na mapě)

Vydáte-li se z Malých Svatoňovic po trase někdejší koňské dráhy (dnes cyklotrasa č. 4092) po úpatí Žaltmanu směrem k Sedloňovu, padne Vám do oka hned nedaleko (asi 200 m) za bývalým hornickým učilištěm, na okraji zalesněného svahu po pravé ruce, nepřehlédnutelná pestrobarevná skalní stěna. Je asi 40 m dlouhá a vysoká až 17 m a byla zde odkryta v polovině 80. let 20. století při přípravě staveniště na místě plánované stavby mohutného bunkru. Výkop základové jámy zde odkryl vyjímečný geologický profil s tektonickým kontaktem prvohorních a druhohorních hornin. Tento profil představuje jedinečný výchoz dokumentující styk křídových a permských sedimentů v tektonickém pásmu hronovsko-poříčské poruchy. Po počátečních stavebních pracech byla stavba vlivem historických událostí zrušena a z mohutného stavebního odkryvu se stala cenná geologická lokalita.

V pravé části skalní stěny vystupují červenohnědé permské hrubozrnné slepence až brekciovité slepence trutnovského souvrství, se slabými polohami pískovců (saxon). Na popsané permské slepence v levé (jižnější) části skalní stěny nasedají ostře druhohorní sedimenty perucko-korycanského souvrství svrchní křídy. Ty jsou zde představeny tmavošedými pískovci až prachovci a vápnitými prachovci až slínovci (cenoman). V nadloží této jednotky jsou pevné světle šedé až namodrale šedé prachovce s křemito-vápnitým tmelem, řazené již ke spodnoturonskému bělohorskému souvrství.

Na lokalitě je umístěna informační tabule s přehledným popisem celého profilu.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1442Zpět na seznam geologických lokalit >

Tektonický styk pestře zbarvených sedimentů trutnovského souvrství permu (pravá část výchozu) s šedě zbarvenými uloženinami korycanského souvrství cenomanu české křídové pánve.<br />

Tektonický styk pestře zbarvených sedimentů trutnovského souvrství permu (pravá část výchozu) s šedě zbarvenými uloženinami korycanského souvrství cenomanu české křídové pánve.

Vrstvy hornin jsou vztyčeny v důsledky přesmykových deformací podél hronovsko-poříčského zlomu.<br />

Vrstvy hornin jsou vztyčeny v důsledky přesmykových deformací podél hronovsko-poříčského zlomu.

Detaily stratigrafického rozhraní usazených hornin křídy a permu na místě přibližuje informační tabule.<br />

Detaily stratigrafického rozhraní usazených hornin křídy a permu na místě přibližuje informační tabule.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...