Lom Vižňov - ignimbrity

  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Vižňov
Obec: Meziměstí
GPS: 50°39'45.024"N, 16°14'45.515"E (zobrazit na mapě)

Lokalita se nachází v údolí nad horním koncem obce, 300 m jihozápadně od kóty 603 m. Jedná se o zalesněný opuštěný lom v ignimbritu, jsou zde patrné vrstevní spáry, systémy puklin, specifické procesy zvětrávání a rozvolňování horniny. Vystupující horniny představují vižňovský typ ignimbritu ryolitového komplexu broumovského souvrství /autun/ noworudských vrstev.

Ignimbrit je souhrnné označení utuhnutých, spečených sopečných produktů, které vznikly při usazení pyroklastických proudů. Název pochází z latinských slov ignis - oheň a imber – mrak (dešťový). Jejich existence je svázána s laminárně (bez turbulencí) se pohybujícími, horkými a hustými pyroklastickými proudy, vzniklými kolapsem erupčního sloupce sopečných plynů a par. Ke kolapsu sopečného mraku dochází, pokud tlak exploze není dostatečný k vytlačení mraků popele vysoko do atmosféry a vyvržený materiál padá a teče dolů po svazích sopky. Tento typ sopečné erupce se nazývá peléeským typem podle sopky Mont Pelée v Karibiku, jejíž výbuch a následný pyroklastický proud v roce 1902 usmrtil téměř 30 tisíc lidí. Pyroklastický proud označovaný také jako žhavé mračno je často se vyskytující projev explozivních sopečných erupcí. Jde o pohyblivou, fluidizovanou (s vlastnostmi kapaliny) směs žhavých sopečných plynů, úlomků magmatu a sopečného popela, s teplotou od 100 do 1100 °C, pohybující se podobně jako lavina po sopečném svahu dolů velkými rychlostmi (150-700 km/h). Těmito vlastnostmi je jednou z nejvíce devastujících forem sopečné činnosti. Pyroklastické proudy se vyskytují při explozivních erupcích viskózního (hustého) magmatu. Ignimbrity tak formou vzniku představují svým způsobem horniny vulkanicko-sedimentární a jejich mocné vrstvy v oblasti Javořích hor svědčí o zdejší aktivní tektonické a související bouřlivé vulkanické činnosti v období permu.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1552Zpět na seznam geologických lokalit >

Starý opuštěný ignimbritový lom již zcela pohltil okolní les.<br />

Starý opuštěný ignimbritový lom již zcela pohltil okolní les.

Přípovrchová vrstva zdejší masivní vulkanické horniny je intenzivně rozpukaná a rozvolněná do velkých převážně nepravidelných plochých bloků.<br />

Přípovrchová vrstva zdejší masivní vulkanické horniny je intenzivně rozpukaná a rozvolněná do velkých převážně nepravidelných plochých bloků.

Vižňovský typ ignimbritu se vyznačuje tmavší nafialovělou až červenohnědou barvou s výraznými růžovými skvrnami.<br />

Vižňovský typ ignimbritu se vyznačuje tmavší nafialovělou až červenohnědou barvou s výraznými růžovými skvrnami.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...